Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kärlkramp, indelning

Kärlkramp är ett samlingsnamn för bröstsmärtor som beror på syrebrist i hjärtmuskeln. Kälkramp kan delas in beroende på smärtdurationen och utlösande faktorer.

Uppdaterad den: 2019-09-09

Annons

Indelning av kärlkramp

Vanligen delar man in kärlkramp (angina pectoris) i två typer: 

 • Stabil kärlkramp
  Om man talar om kärlkramp menas oftast stabil kärlkramp, formen som består av återkommande bröstsmärtor som utlöses av bland annat fysisk aktivitet och starka känslomässiga reaktioner. 
 • Instabil kärlkramp
  Det här tillståndet ger liknande symtom som stabil kärlkramp men skillnaden är att smärtorna kommer i vila, vid lätt aktivitet, blir mer intensiv för varje gång eller varar längre än cirka 20 minuter. Vid instabil kärlkramp finne en ökad risk att utveckla skada på hjärtmuskeln – hjärtinfarkt.

Orsaken till kärlkrampen är i de allra flesta fall densamma och uppstår när ett kärl har täppts till i mer eller mindre grad till följd av åderförfettning/åderförkalkning. 

Annons
Annons

Stabil kärlkramp

De flesta med kärlkramp tillhör lyckligtvis denna grupp och detta är också vad vi vanligtvis menar när vi använder termen kärlkramp i dagligt tal. Tillståndet kännetecknas av att symtomen (smärta/obehag/tryck i bröstet, svårt att andas) uppträder i vissa situationer och så regelmässigt att man nästan kan förutsäga när man kommer att få besvär. Symtomen utlöses av vissa situationer såsom vid kallt och blåsigt väder eller under fysisk ansträngning. Anfallen varar i mindre än fem minuter och besvären förbättras vanligtvis om man vilar eller tar medicin som vidgar kranskärlen. 

För att hantera kärlkrampen och hindra den att blir instabil rekommenderas ändringar av ohälsosamma levnadsvanor samt vissa läkemedel. 

Instabil kärlkramp

Symtomen vid instabil kärlkramp är samma som vid stabil, men det typiska är att besvären blir svårare, kommer oftare och varar längre än vanligt. Om det är första gången man har kärlkrampssmärtor, eller om smärtorna blir oförutsägbara och kommer även vid vila eller om kärlvidgande läkemedel inte har någon effekt bör man så snabbt som möjligt kontakta sjukvårdspersonal (ringa 112). Det behöver inte vara allvarligt, men symtomen går inte att skilja från en hjärtinfarkt utan mer noggrann undersökning. Därför bör de flesta med instabila symtom hänvisas till eller läggas in på akutsjukhus för vidare diagnostik och behandling.

 

Tecken på att stabil kärlkramp har blivit instabil

 • Kärlkrampen blir smärtsammare än tidigare.
 • Episoderna med obehag/smärta i bröstet kommer oftare och efter lättare ansträngning än vanligt.
 • Smärtorna uppstår i vila (till exempel under natten).
 • Smärtan varar längre än vanligt.
 • Man behöver ta mer kärlvidgande läkemedel än tidigare för att kärlkrampen ska ge med sig, eller smärtan försvinner inte trots att du tar nitroglycerin.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.