Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kateterablation


Uppdaterad den: 2024-02-20

Annons

Hjärtats elektriska ledningssystem

Hjärtats retledningssystem

Hjärtat har ett elektriskt retledningssystem. Från ett område (sinusknutan) i höger förmak (höger atrium) utlöses elektriska signaler eller impulser. Dessa sprids över hjärtat till vänster förmak och via den så kallade AV-knutan till båda hjärtkamrarna (ventriklarna). En sådan impulsspridning följs av en kontraktion av hjärtat. Impulserna utlöser alltså de sammandragningar i hjärtat som leder till att blod som befinner sig inne i hjärtat pumpas ut i kroppens blodkärl.

Vid förmaksflimmer och förmaksfladder utlöses dessa förmaksimpulser mycket snabbare än normalt. Förmaken dras då samman mycket snabbare än normalt. Vid förmaksflimmer dras förmaken samman snabbare än vid förmaksfladder. AV-knuten fångar upp de elektriska impulserna ifrån förmaksmuskulaturen och sänder impulserna vidare ned till kamrarna.

Arytmi

Beroende på olika orsaker kan ditt hjärta bli oroligt, slå oregelbundet, onormalt snabbt eller långsamt. En sådan rytmstörning i hjärtat kallas för en arytmi. Det kan finnas olika orsaker till sådana rytmstörningar, men i många fall beror det på fel på hjärtats ledningssystem. Till exempel kan extra ledningar i hjärta förorsaka rytmstörningar. Ofta är sådana rytmstörningar ofarliga men de kan också ibland vara allvarliga och i värsta fall förorsaka hjärtstillestånd.

Annons
Annons

En ny behandlingsmetod mot sådana fel i hjärtats elektriska ledningssystem har utvecklats – kateterablation. Metoden gör det möjligt att förstöra sådana störande ledningsbanor eller impulser i hjärtat.

Vad är radiofrekvensablation?

Kateterablation utförs i samband med elektrofysiologiska undersökningar. Proceduren utförs under lokalbedövning hos vuxna, hos barn under 15 år helst under narkos. Via ett blodkärl i ljumsken förs flera tunna ledningar som det sitter elektroder på in i olika delar av hjärtat för att lokalisera de elektriska ledningsbanorna. "Man tar EKG inne i hjärtat". På så sätt kan man identifiera hur de elektriska impulserna skapas och sprids i hjärtat, och därefter för man in en speciell kateter in i detta område. Genom denna kateter sänds radiovågor med en frekvens på 500 kHz som därmed alstrar värme upp till 60 grader. Strömvärmen värmer upp vävnaden under elektroden som sitter i änden på katetern, till en temperatur på 50–70 °C. Strömvärmen på längre avstånd från elektroden är lägre på grund av lägre strömtäthet i vävnaden. Detta leder till förstörande (koagulation) av vävnad inom ett område begränsat till en diameter på 2–4 mm. Därmed bryts den sjuka elektriska impulsspridningen i detta område, ledningsbanan eller den sjuka impulsladdaren förstörs.

Den totala längden av en sådan åtgärd är en till tre timmar vid enkla arytmiformer där ingreppet lyckas väl hos över 95 %. Vid mera komplicerade rytmstörningar kan det ta fem till sex timmar innan man har uppnått ett tillfredsställande resultat.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.