Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Vandrande blodproppar och vad propparna kan orsaka

Finns det vandrande blodproppar, som på vissa ställen kan ha sönder blodådror för att komma fram?

Svar:

Ja, det finns blodproppar som kan vandra (kallas för embolier). Blodproppar kan bildas i artärer och i vener och ger när dom vandrar upphov till olika sjukdomar, beroende på det kärl de fastnar i. Orsaken till att de fastnar är att kärlen i strömriktningen blir smalare och blodproppen (embolin) ger då blodbrist i drabbade organ. Exempel på sådana tillstånd är blodpropp i lungan, stroke (hjärninfarkt) samt hjärtinfarkt. Bidragande faktorer till bildning av blodproppar är exempelvis övervikt, uttorkning, rökning, högt blodtryck samt högt kolesterol. Blodproppsbildningen på vensidan kan vara medfödd.

Med vänlig hälsning,

Steen Jensen
Kardiolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons