Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

utebliven varan

Min mamma är 75 år och lite slarvig med att ta sina warantabletter eftersom de ligger i en annan dosett än de övriga tabletterna. Mamma har förmaksflimmer och vi är oroliga över hur det påverkar om hon inte tar sina tabletter under några dagar. Är det viktigt att hon tar waran samma tid varje dag?

Svar:

Waranbehandlingen är beroende på att tablettintaget är regelbundet och att
ordinationen från Waran-mottagningen följs noggrant och relationen till måltiderna bör vara den samma varje dag. Givetvis är det ett problem att doseringen varierar från dag till dag. Det påverkar INR värdet, som bör
ligga mellan 2.0 till 3.0 för att ge fullt skydd mot blodpropsbildningar.

Att behandlingen icke är optimal några dagar är oftast inget problem.

Med vänlig hälsning,
Steen Jensen

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons