Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Hjärtflimmer

Hej, min pappa är 76 år, en gammal elit idrottare som nu väger 120 kg. Han har råkat ut för hjärtflimmer ett flertal gånger varav en gång stabiliserat med el.
Vad kan han göra för att slippa dessa flimmer?
gå ner i vikt, träna eller vad - vad hjälper bäst?
orolig dotter

Svar:

Hej,

Att ha ett flimmer kan för några vara helt utan symptom men för andra vara oerhört störande och ger nedsatt livskvalitet. Risken att drabbas av ett flimmer ökar med åldern. Att träna ger ingen effekt beträffande flimret, men kan vara gynnsamt för blodtrycket och vikten. Viktnedgång påverkar ej flimret men är hälsosamt i allmänhet.

Ett flimmer skall utredas och behandlas. Först skall ett EKG tas för att se hjärtfrekvensen. Vid hög hjärtfrekvens ges en bromsande hjärtmedicin. Om pulsen är ojämn, tidvis snabb, tidvis långsam kan 24-timmarsregistrering av hjärtfrekvensen behövas för att bestämma vilken behandling som är optimal. Ibland krävs pacemakerbehandling för att säkra att pulsen ej blir för långsam samtidigt som medicin ges mot den snabba pulsen.

Flimret ger risk för bildning av blodproppar varför blodförtunnande medicin skall ges, exempelvis Waran eller Trombyl (acetylsalisylsyra).

Dessutom bör man göra en ultraljudsundersökning av hjärtat. Denna undersökning kan avslöja om det finns en orsak i hjärtat till att ett flimmer har uppstått. Vanliga orsaker till flimmer kan vara klaffåkomma, skada på hjärtmuskeln eller förändringar i hjärtats förmak. I hälften av fallen finner man inte orsaken till flimret.

Med vänlig hälsning

Steen A Jensen
Kardiolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons