Fakta | Diabetes

Hypoglykemi (lågt blodsocker)

Hypoglykemi, lågt blodsocker, hos en person med diabetes är ett akut tillstånd. Blodets glukoshalt blir lägre än den normalt kan bli hos en person som inte har diabetes.

Uppdaterad den: 2015-04-08
Författare: Hindrik Mulder, professor i endokrinologi och diabetologi, Lunds universitet

Annons

Hypoglykemi (lågt blodsocker) orsakas oftast av diabetesbehandlingen med insulin, men även vissa tabletter kan ge hypoglykemi. Med glukosintag försvinner de flesta symtom efter cirka 10-15 minuter.

Varför får man lågt blodsocker?

Hormonet insulin, som normalt produceras i bukspottkörteln, sänker blodglukoset (blodsockret) genom att stimulera transporten av glukos från blodet in i skelettmuskel- och fettceller samt genom att stänga av glukosproduktion i levern.

Hos en patient med diabetes kan lågt blodsocker orsakas av att det finns för mycket insulin i blodet på grund av att insulindosen eller tablettmedicineringen är felaktig (för hög) eller att mer insulin eller tabletter än nödvändigt intagits av misstag (mindre insulin behövs exempelvis om man har ätit mindre än vanligt, motionerat eller druckit alkohol). En inte helt ovanlig orsak är att patienten har förväxlat sitt långverkande insulin med sitt snabbverkande måltidsinsulin.   

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Symtom på lågt blodsocker

 • Blekhet
 • Skakningar
 • Svettningar
 • Svaghetskänsla
 • Hjärtklappning
 • Hunger
 • Oro
 • Koncentrationssvårigheter
 • Irritation
 • Trötthet
 • Nedsatt syn
 • Minskad närvarokänsla
 • Kramper
 • Medvetandesänkning
 • Koma

I sällsynta fall kan hypoglykemi uppkomma utan symtom. Det förutsätter att man haft sjukdomen en längre tid. Detta kan ske hos diabetespatienter med nervpåverkan (neuropati). I sällsynta fall kan kramper och medvetslöshet utan förvarning förekomma. För att undvika detta bör dessa personer ha ett något högre blodglukosvärde än man i vanliga fall rekommenderar. Upprepade mätningar av blodglukos är också mycket viktigt.

Hypoglykemi uppdelas i:

 • Lätt hypoglykemi eller insulinkänning, som patienten själv kan behandla.
 • Allvarlig hypoglykemi, insulinchock, där patienten måste få sjukvård, ofta på sjukhus men ibland av tillkallad ambulanspersonal.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad kan jag göra själv vid lågt blodsocker?

Det är viktigt att:

 • Skaffa sig utbildning om diabetes och dess symtom
 • Lära känna sina egna symtom på hypoglykemi
 • Mäta sitt blodglukos om man är osäker
 • Alltid bära med sig druvsocker (glukos i tablettform)
 • Regelbundet mäta sitt blodglukos, för att kunna anpassa insulin- och tablettdosering och därmed minska risken för hypoglykemi
 • Äta en diabetesanpassad kost med mellanmål. Detta minskar risken för att blodglukoset hinner bli för lågt före nästa måltid.

Lågt blodsocker på natten är ett stort problem hos många diabetespatienter, eftersom man kanske inte hinner vakna. Har man misstanke om lågt blodsocker under natten, till exempel på grund av huvudvärk och dåligt välbefinnande på morgonen, bör man:

Annons
Annons
 • Ställa väckarklockan och kontrollera blodglukoset vid klockan 02-03-tiden på natten
 • Mäta blodglukoset klockan 22-23, och om det är lägre än 7-8 mmol/l äta ett kvällsmål
 • Tänka på att alkohol, precis som insulin, sänker blodsockret. Om man dricker en större mängd alkohol under kvällen, bör man äta en extra måltid innan man går och lägger sig.

Hur ställs diagnosen hypoglykemi?

Diagnosen hypoglykemi (lågt blodsocker) ställs genom att mäta blodglukoset. Är det lägre än 2,5 mmol/l har man hypoglykemi.

Diabetiker kan ibland uppleva symtom, som liknar dem som beskrivits ovan, utan att ha lågt blodglukos. Detta ses oftast hos diabetespatienter som är felbehandlade, det vill säga hos dem som dagligen har för högt blodglukos. När behandlingen korrigerats, upplever de flesta att symtomen försvinner – och insulinkänning uppstår bara när blodglukoset är för lågt.

Fysisk aktivitet och mat

Fysisk aktivitet sänker blodsockret. Om man motionerar, bör man, för att undvika hypoglykemi, antingen:

 • Ta mindre insulin än vanligt innan man motionerar. Ofta rekommenderas att man halverar dosen måltidsinsulin.

eller:

 • Äta mera innan man motionerar (kanske även under tiden) och efter motionspasset.

Generellt är blodglukos hos diabetespatienter med insulinbehandling som högst en till två timmar efter måltid och som lägst tre till fyra timmar efter måltiden. Vissa kan uppleva hypoglykemi precis innan en måltid. Det är därför viktigt att äta mellanmål, så att risken för hypoglykemi före huvudmåltiderna minskar.

Framtidsutsikter

Hypoglykemi kan lätt behandlas. Det kan dock vara skadligt att vid upprepade tillfällen ha för lågt blodglukos, eftersom hjärnan har ett absolut behov av glukos. En energibrist när glukosnivån är för låg i hjärnan kan leda till skador.

Hur behandlas lågt blodsocker?

Lätt hypoglykemi behandlas genom att man äter eller dricker 10-20 gram glukos, exempelvis genom att dricka söt saft, mjölk, juice eller äta druvsocker. Man bör även äta långverkande kolhydrater, till exempel smörgåsar.

Vid allvarlig hypoglykemi eller insulinchock bör man tillkalla en ambulans, där intravenöst glukos eller injektion med glukagon (ett hormon som höjer glukoset) ges.

Den sistnämnda behandlingen kan ges i hemmet, till exempel av patientens anhöriga. Det finns ett injektionsset som är lätt att använda efter kort instruktion. Detta skrivs ut på recept av behandlande läkare. Anhöriga till en patient med upprepade fall av hypoglykemi med medvetslöshet som följd bör utrustas och instrueras i att använda detta så att behandling kan utföras omedelbart.

Har man upprepade hypoglykemier bör man mäta sitt blodglukos fyra gånger dagligen, så att man är redo att inta mer föda eller ge sig själv mindre insulin om blodglukos sjunker. Man bör även kontakta sin diabetesköterska.