Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Diabetes och alkohol

Alkohol kan leda till rubbningar i blodsockret hos patienter med diabetes. Det gäller i synnerhet patienter med typ 1-diabetes, men även vissa med typ 2-diabetes.


Uppdaterad den: 2019-01-21

Annons

Alkohol ger både högt och lågt blodsocker

Alkohol omsätts i kroppen på ungefär samma sätt som fett, och alkohol innehåller ungefär lika många kalorier. Av denna anledning kan intag av alkohol göra att blodsockret (plasmaglukos) stiger hos en person med diabetes.

När man dricker en alkoholhaltig dryck transporteras alkoholen snabbt ut i blodet utan att brytas ner i magsäcken.

Följande händer:

 • Redan efter fem minuter finns det mätbara mängder alkohol i blodet.
 • Alkohol bryts ner, metaboliseras, av levern.
 • I genomsnitt tar det cirka två timmar att bryta ner en drink.
 • Om man dricker alkohol snabbare än vad kroppen kan bryta ner den ökar alkoholkoncentrationen i kroppen och den fördelas ut i kroppens vävnader via blodet – i hjärnan leder det till berusning.
 • Alkohol förbränns långsamt, mycket långsammare än socker.

Efter att man har avslutat alkoholintaget kan man gå från högt till lågt blodsocker på ett par timmar.

Annons
Annons

Varför ger alkohol lågt blodsocker?

Alkohol kan leda till lågt blodsocker (hypoglykemi) redan ett par få timmar efter att man har druckit och så länge som 8–12 timmar efter alkoholintag. Därför bör man mäta blodsockret noga den första halvan av dygnet efter att man har druckit alkohol. Om blodsockret är lågt när man ska gå och lägga sig bör man äta något för att höja blodsockret.

Orsaker till lågt blodsocker efter alkoholintag

Levern ser till att vi har en jämn nivå av glukos (socker) i blodet under perioder när vi inte äter, till exempel på natten. Levern producerar då nytt glukos och vi slipper att få blodsockerfall mellan måltiderna. När man har druckit alkohol är levern upptagen med att bryta ner alkohol och kapaciteten att producera glukos är då nedsatt.

 • Om man har typ 1-diabetes och injicerar insulin som vanligt kommer insulinet att sänka blodsockret. Om leverns produktion av nytt glukos är låg kan blodsockret då bli obehagligt lågt.
 • Fysisk aktivitet samtidigt med alkoholintag, till exempel i form av dans, ökar förbrukningen av glukos ännu mer och ökar därmed risken för att blodsockret blir lågt när festen är slut.
 • Även patienter med typ 2-diabetes som använder läkemedel som ökar insulinproduktionen kan få lägre blodsocker än normalt om de dricker alkohol.

Dagen efter är det därför viktigt att man inte väntar för länge med att gå upp och kontrollera blodsockret och äta.

Annons
Annons

Trygga alkoholvanor för patienter med diabetes

Ett okontrollerat intag av alkohol slår ut blodsockerkontrollen, förstör diabetesläkemedlens verkan och kan förvärra diabetessjukdomens komplikationer.

Följande råd är viktiga för dem som har diabetes:

 • Kontrollera blodsockret noga före, medan och efter att du har druckit alkohol om du har mediciner som kan ge lågt blodsocker. Kom ihåg att kontrollera blodsockret innan du går och lägger dig.
 • Drick aldrig alkohol på tom mage – mat fördröjer upptaget av alkohol i blodet. Du bör inte heller dricka alkohol om blodsockret är lågt.
 • Undvik att dricka stora mängder alkohol. 
  • En bra tumregel är att män med diabetes inte bör dricka mer än två drinkar (eller två små flaskor öl eller två glas vin)
  • Kvinnor med diabetes bör inte dricka mer än motsvarande en drink
 • Drick långsamt.
 • Undvik extra söta drinkar eller söta viner. Använd lightläsk eller mineralvatten i drinkar. Ha eventuellt en alkoholfri och sockerfri törstsläckare vid sidan av.
 • Alkohol stimulerar matlusten. Det kan leda till att man äter för mycket, vilket bidrar till att blodsockret hamnar utom kontroll.
 • Var förberedd på att blodsockret kan bli lågt efter alkoholintag, särskilt om man har mediciner som kan ge låga blodsockervärden. Ha alltid glukostabletter eller andra sockerkällor till hands.
 • Kombinera inte alkohol och kraftig fysisk aktivitet – det kan öka risken för lågt blodsocker.

Berusning och lågt blodsocker kan förväxlas

Symtomen på för högt alkoholintag och för lågt blodsocker kan likna varandra. Båda ger till exempel:

 • Sömnighet
 • Yrsel
 • Desorientering

Det finns därför en risk för att lågt blodsocker misstolkas som berusning, särskilt om personen luktar alkohol. Det är då viktigt att mäta blodsockernivån för att utesluta farligt låga blodsockernivåer. Om man inte gör det finns det risk för att både man själv och närstående förbiser ett tillstånd med lågt blodsocker och att ingen griper in och justerar det.

Alkohol och diabetes - en dålig kombination?

Man har inte sett några tydligt negativa effekter av lätt till måttlig intag av alkohol hos patienter med diabetes.

Å ena sidan finns ökad risk för lågt blodsocker och nervskador, men å andra sidan har man sett att lätt till måttligt intag av alkohol kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom något.

Därför finns ingen anledning att avstå från alkohol helt, förutsatt man har sunda alkoholvanor. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.