Forum Diabetes


Bättre resultat med lågkolhydratkost i studie

Lyckad koststudie för diabetiker Samtliga patienter gick ner i vikt och blodtrycket sänktes. För lågkolhydratgruppen sänktes blodsockret och blodfetterna förbättrades. Det är resultaten av en studie där diabetes-patienter från Motala och Borensberg har ingått. Efter den två år långa kliniska studien och den lika långa förberedelsetiden har nu resultaten sammanfattats. Studien är gjord utifrån lågfettkost kontra lågkolhydratkost. – 61 patienter har varit med och lottades till respektive grupp och uppmanades att äta enligt menyförslag, berättar Hans Guldbrand, distriktsläkare på vårdcentralen Lyckorna tillika projektledare. Han berömmer testdeltagarna som fått vara med om olika mätningar och provtagningar vikt, blodsocker, blodfetter, kolesterol, urinstatus, njurfunktionsvärde. – Från början var deras status likvärdig. Efter hand har vi gjort nya tester, kostregistreringar, patienterna har intervjuats och fått svara på enkät- er. Hans Guldbrand berättar att de som ätit lågkolhydratkost, kost med mycket fett, har visat sig få bättre blodsocker. – Kolhydrater omvandlas till socker, förklarar Hans Guldbrand och fortsätter: – En farhåga var att det höga fettinnehållet skulle vara farligt för kolesterolet, men det värdet höjdes inte vilket talar för att lågkolhydratkost fungerar bättre än lågfettkost på diabetespatienter typ 2. Källa: http://mvt.se/nyheter/motala/1.1174797-lyckad-koststudie-for-diabetiker

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons