Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Cancer

Morfin och biverkningar


Uppdaterad den: 2013-02-05

Annons

Har inte morfinbehandling många plågsamma biverkningar?

Morfinbehandling kan ha biverkningar De vanligaste är:

  • Illamående och kräkningar.
  • Förstoppning.
  • Dåsighet och ostadighet.
  • Muntorrhet
  • Förvirring, mardrömmar.
  • Hallucinationer.
  • Svettningar.
  • Muskelryckningar
  • Andningspåverkan.

För ett fåtal patienter är biverkningarna så problematiska att det är svårt att genomföra smärtbehandling med morfin. De flesta klarar av biverkningarna, och vissa av dem är också övergående. De resterande biverkningarna kan som regel behandlas. Möjligheten finns också att byta till en annan typ av smärtstillande läkemedel med morfinliknande effekt.

Jag blir illamående och kräks av morfin. Betyder det att jag är morfinallergiker?

Morfinallergi är mycket sällsynt. Däremot är morfinpåverkan på kräkningscentrumet i hjärnan en vanlig orsak till att patienten blir illamående, särskilt i början av morfinbehandlingen. Detta förväxlas ofta med allergi. Förstoppning och fördröjd tömning av magsäcken under morfinbehandling kan förvärra besvären med illamående och kräkningar. Morfinorsakat illamående kan vanligtvis lindras med en enkel dos av ett medel mot illamående som exempelvis tas på kvällen.

Annons
Annons

Nya läkemedel mot illamående, utvecklade för patienter som får cellgift­ och strålbehandling, har också kommit patienter som får morfinbehandling till godo.

Illamående och kräkningar, som inte behandlas och som pågår under en längre tid, ger markant minskad livskvalitet. Det är beklagligt att de här besvären har varit relativt lågprioriterade i den lindrande behandlingen av cancerpatienter. I dag får problemet ökad uppmärksamhet.

Varför måste jag använda laxermedel tillsammans med morfin?

Förstoppning är den vanligaste av alla morfinbiverkningar. Med få undantag ska alla som börjar med morfin samtidigt börja med laxermedel (medicin mot förstoppning). Utöver morfin leder också minskad aktivitetsnivå, fiberfattig kost och mindre intag av mat och vätska till förstoppning hos cancerpatienten.

Hos patienter där laxerande behandling har försummats kan det vara mycket svårare att lösa den problematiska förstoppningen som har uppstått än att hitta en bra lösning på själva smärtbehandlingen. Behandlingen av förstoppning bör vara en kombination av riktig kost, mesta möjliga fysiska aktivitet och förskrivning av laxerande medicin, som både stimulerar tarmen och mjukar upp tarminnehållet.

Annons
Annons

Det är klokt att föra en behandlingsdagbok där också avföringsvanorna skrivs in. Avföring var tredje dag är ett minimikrav. Om avföring uteblir bör en ökad dos av laxerande medel diskuteras. Behandling med stolpiller­ och/eller lavemang kan också vara aktuella åtgärder. Om behovet av sådan behandling beaktas från början är förstoppning sällan ett stort problem.

Morfin gör mig så trött och dåsig. Får jag för höga doser?

Nej. Dåsighet är en biverkning som avtar gradvis inom loppet av tre till fem dagar, varefter man kan räkna med en normalisering av den psykiska funktionen. Hos äldre och vid långt gången sjukdom kan dåsighet, förvirringstendenser och annan påverkan på medvetandenivån emellertid vara mer problematiska. För vissa kan dåsighet vara ett tecken på att man äntligen har blivit kvitt smärtan. Ökad drömaktivitet och problem med att veta om det man upplevt var dröm eller verklighet kan också vara ett morfinfenomen.

Har muntorrhet ett samband med morfinbehandlingen?

Muntorrhet är ett vanligt besvär hos morfinanvändare. I likhet med en del andra läkemedel som ges för att lindra besvären hos cancerpatienter minskar morfin produktionen av saliv. Förutom att det är obehagligt att vara muntorr, kan minskad salivproduktion ha dålig påverkan på lång sikt, till exempel genom att orsaka karies, samt bakterie- och svampinfektioner i munnen. Kostråd, god munhygien, medel mot svampinfektion, fluortabletter, artificiellt saliv och salivstimulerande sugtabletter är bra åtgärder. Apoteket säljer flera medel som kan minska problemet med muntorrhet. I ett "munhygienkit" finns dessa medel samlade som ett behandlingspaket.

Kan morfin ge ökad svettning?

Ja. Irriterande svettning, särskilt på natten, är problematiskt för en del. Bättre tempererade sovrum, svala sängkläder och god kroppshygien hjälper, även om effekten är begränsad. Orsakas svettningen av svängningar i kroppstemperaturen kan problemet eventuellt påverkas med läkemedel.

Kan morfin ge andningsdepression?

Om morfinet inte är kraftigt överdoserat finns det ingen risk för att patienten ska sluta att andas. Redan efter några dagar har hjärnans andningscentrum blivit mer motståndskraftigt mot den här påverkan av morfinbehandlingen, en påverkan som kan förekomma precis i början av behandlingen. Kombination med lugnande läkemedel, till exempel bensodiazepiner, kan förstärka den hämmande effekten på andningen.

Om man med patienter som använder morfin börjar med en annan smärtlindrande behandling som snabbt minskar styrkan på smärtan (till exempel epidural behandling med lokalbedövning eller så kallad halvkroppsbestrålning vid utbredda skelettmetastaser) kan morfinet i kroppen börja verka som en överdos med risk för att andningen hämmas. Hos dessa patienter måste minskningen av morfindosen vara planlagd eller redan verkställd när effekten av den nya behandlingen kommer igång.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vid långt framskriden sjukdom är morfin ett bra lindrande medel för patienter som har besvär med andnöd.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.