Fakta | Lungcancer

Lungsäckcancer (mesoteliom i pleura)


Uppdaterad den: 2015-09-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Lunghinnan (pleura/mesotelium) täcker insidan av lungorna och skapar lungsäcken. Lungsäcken består av två glatta lager (slemhinnor) med specialceller som producerar vätska. Denna vätska underlättar lungornas rörlighet och normalfunktion.

Fakta om lungsäckscancer

Normala lungor och bronker

Lungsäckscancer, mesoteliom, är en sällsynt sjukdom. I Sverige får omkring 20 kvinnor och 80 män denna diagnos varje år. Denna cancerform är nära förknippad med arbete med asbest, men hos en fjärdedel föreligger inga upplysningar om exponering för asbest. Utvecklingstiden för sjukdomen är lång, cirka 30–40 år. Förekomsten av tillståndet ökar över hela världen.

Prognosen (förutsägelse av sjukdomsförloppet) beror på om tillståndet är lokaliserat eller har spridit sig vidare i kroppen. Sjukdomens utbredning, patientens ålder och allmäntillstånd samt cancerns celltyp är avgörande faktorer. Dessvärre upptäcks lungsäckscancer ofta sent i förloppet.

Annons
Annons

Symtom

Lungsäckscancer ger ofta diffusa symtom som andfåddhet, vaga bröstsmärtor, heshet, dålig aptit, viktnedgång och slöhet. För att bekräfta och kartlägga sjukdomen (diagnostisera) måste läkaren ta reda på:

  • Var i lungsäcken cancern sitter (lokalisation).
  • Hur allvarlig sjukdomen är (stadieindelning).
  • Vilka celltyper cancern består av (klassificering och differentiering).

Läkaren kommer att undersöka dig och kartlägga sjukdomshistorian, bland annat om eventuella rökvanor och arbete med asbest. Det också vanligt att ta blod- och urinprover samt att undersöka lungorna med röntgen.

Andra undersökningar som kan bli aktuella:

Annons
Annons
  • Datortomografi görs med en datastyrd röntgenapparat som tar ett stort antal bilder av lungorna med korta mellanrum. I vissa fall används kontrastvätska i blodkärlen för att se särskilda detaljer ännu tydligare.
  • Magnetkameraundersökning (MR), tar också bilder genom att använda kraftiga magneter kopplade till dator. I vissa undersökningar används kontrastvätska i blodkärlen.
  • Vid torakoskopi (se in i brösthålan) skapas ett mindre hål i bröstväggen. Därefter sätter man in ett tunt rör med ljus (torakoskop) för att ta ut cellvävnadsprover och inspektera insidan av bröstkorgen. Under ingreppet används bedövning. Resultaten från dessa prov kan vara avgörande, då det ofta är svårt att diagnostisera lungsäckscancer.

Spridningsvägar

Lungsäckscancer sprider sig i regel lokalt i brösthålan. Det kan ta lång tid innan den eventuellt sprider sig till andra platser i kroppen.

Behandling

Det finns idag ingen standardbehandling för patienter med lungsäckscancer. Dock visar en ny (2015) översikt att det finns stöd för att en kombination av cisplatin och folsyra bör vara första linjens behandling.

Kirurgi används sällan vid lungsäckscancer, och bara om sjukdomen är mycket begränsad. I vissa fall kan mindre ingrepp göra tillståndet lättare, till exempel pleuratappning (tömma vätska från lungsäcken).

Strålbehandling vid denna cancerform används, men de cancerceller som ger lungsäckscancer är ganska motståndskraftiga mot bestrålning.

Även cellgiftsbehandling används, helst tillsammans med andra insatser. Cellgifterna kan i särskilda fall även sättas in lokalt i lunghinnan.

Biverkningar

Biverkningarna variera mycket eftersom behandlingskombinationerna kan vara mycket olika. Tala med läkaren om detta.

Yrkescancer?

Lungsäckscancer kan vara förknippat med långvarigt arbete med asbest, flera år innan diagnosen ställs. Om det finns misstanke om ett sådant orsakssamband kan man framlägga krav om arbetsskadeförsäkring och -ersättning på sitt lokala försäkringskontor. Behandlande läkare kan även hjälpa till i sådana fall.