Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lungcancer

Lungsäckcancer (mesoteliom i pleura)

Lungsäckscancer, mesoteliom, är en sällsynt sjukdom som är förknippat med exponering för asbest.


Uppdaterad den: 2021-02-16

Annons

Lunghinnan (pleura/mesotelium) täcker insidan av lungorna och skapar lungsäcken. Lungsäcken består av två lager (pleurablad) med specialceller som producerar vätska. Denna vätska underlättar lungornas rörlighet.

Fakta om lungsäckscancer

Normala lungor och bronker

Lungsäckscancer, mesoteliom, är en sällsynt sjukdom. I Sverige får omkring 20 kvinnor och 80 män denna diagnos varje år. 

Annons
Annons

Symtom

Lungsäckscancer ger ofta diffusa symtom som andfåddhet, ospecifika bröstsmärtor, dålig aptit, viktnedgång och trötthet. Lungsäckscancer sprider sig i regel lokalt i bröstkorgen. Det kan ta lång tid innan den eventuellt sprider sig till andra platser i kroppen.

Orsak

Lungsäckscancer är nära förknippad med arbete med asbest. Utvecklingstiden för sjukdomen är lång, cirka 30–50 år efter asbestexponering. Sedan början av 80-talet är det är förbjudet att använda asbest i Sverige. Den asbest som finns i byggen som uppfördes tidigare utgör dock en hälsorisk, framförallt för yrkesgrupper inom byggbranschen. Hos en fjärdedel med lungsäckscancer finns ingen känd exponering för asbest.

Annons
Annons

Diagnos

De första utredningarna vid symtom brukar innefatta lungröntgen och blodprovstagning. Om misstanke då väcks om lungsäckscancer görs ytterligare undersökningar.

Undersökningarna syftar till att bekräfta och kartlägga sjukdomen. Man tar reda på följande:

  • Var i lungsäcken cancern sitter (lokalisation).
  • Hur allvarlig sjukdomen är (stadieindelning).
  • Vilka celltyper cancern består av (klassificering och differentiering).

De undersökningar som är mest användbara vid diagnostisering och kartläggning av lungsäckscancer är DT/PET-undersökning (datortomografi med positronemissionstomografi) och mikroskopisk undersökning av vävnadsprov.

Vävnadsprover från lungsäcken tas ofta med torakoskopi. Då görs ett litet hål i bröstkorgsväggen. Därefter sätter man in ett tunt rör med ljus för att ta ut vävnadsprover och inspektera insidan av bröstkorgen. Under ingreppet används bedövning.

Behandling

Cytostatika är förstahandsval vid behandling. Kirurgi används sällan vid lungsäckscancer, och bara om sjukdomen är mycket begränsad. I vissa fall kan mindre ingrepp göra tillståndet lättare, till exempel pleuratappning (tömma vätska från lungsäcken). Strålbehandling ges ibland i lindrande syfte om cancern ger lokala besvär, till exempel smärta.

Arbetsskadeförsäkring

Lungsäckscancer kan vara förknippat med långvarigt arbete med asbest, flera decennier innan diagnosen ställs. Om det finns misstanke om ett sådant orsakssamband kan man framlägga krav om arbetsskadeförsäkring och -ersättning. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Prognosen beror på om tillståndet är lokaliserat eller har spridit sig vidare i kroppen. Sjukdomens utbredning, patientens ålder och allmäntillstånd samt cancerns celltyp är avgörande faktorer. Medianöverlevnaden för patienter i någorlunda gott allmäntillstånd är drygt ett år. En del lever i många år med sjukdomen, i enstaka fall även utan behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.