Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungcancer

Rökning och lungcancer – så hänger det ihop

Varje år drabbas tusentals personer av cancer till följd av rökning. Mer än varannan dör dessutom till följd av sitt cigarettberoende. Trots väl kända risker är det idag fortfarande sju procent av den vuxna befolkningen i Sverige som röker dagligen. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-01-25
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

När det gäller lungcancer beräknas ungefär 90 procent vara orsakad av just rökning. Varje cigarett innehåller närmare 8000 ämnen och kemiska föreningar, många med bevisad skadlig effekt på oss, och som frigörs vid varje bloss. Även om antalet rökrelaterade cancerfall minskat i takt med att färre idag röker, drabbas fortfarande över 6000 personer årligen. 

Giftiga substanser frisätts i kroppen 

Förutom det beroendeframkallande nikotinet innehåller tobaken mycket giftiga substanser såsom arsenik, kolmonoxid och vätecyanid. Utöver dessa ses ytterligare 60 ämnen som cancerframkallande. Cancerframkallande ämnen i tobaksrök gör inte bara att man kan få cancertumörer utan kan också göra att den befintliga tumören ökar i tillväxt. 

Fler kvinnor drabbas

Som det ser ut idag är det lika många kvinnor och män som röker, men på grund av den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har det lett till att fler kvinnor idag drabbas av lungcancer jämfört med tidigare. Medan lungcancerfallen minskar hos män ökar de dessvärre hos kvinnor. Sedan ett tiotal år tillbaka dör fler kvinnor i lungcancer än i bröstcancer. 

Annons
Annons

Passiv rökning dödar 

Ytterligare något att ha med sig är att du som rökare bara själv får i dig en fjärdedel av röken. Resten andas ut, sprids och gör personer i din omgivning till passiva rökare. 

Passiv rökning över tid innebär samma hälsorisker som för en rökare. Passiv rökning beräknas orsaka mellan fem och tio lungcancerfall årligen och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller kärlsjukdom.

Att sluta söka är med andra ord det bästa du kan göra både mot dig själv och din omgivning. 

Så blir du rökfri

 • Förbered ditt rökstopp i god tid. Bestäm ett datum 1-3 veckor framåt i tiden när du vill sluta röka.

 • Försök ändra dina vanor under tiden. Till exempel kan du röka på andra tider eller andra platser än du brukar och hoppa över någon cigarett eller snus ibland.

 • Sluta helt på stoppdagen och gör dig av med all tobak.

 • Ät regelbundet och var fysiskt aktiv.

 • Behöver du hjälp med tobaksavvänjning, vänd dig till Sluta Röka-linjen eller till din vårdcentral.

Annons
Annons

  Källor

 • Cancerfonden - https://www.cancerfonden.se/minska-risken/rokning

 • Tobaksfakta - https://tobaksfakta.se/rokstopp-okar-overlevnad-vid-lungcancer/
 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobak-och-liknande-produkter/halsorisker-med-rokning/

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/lungcancer-dodlighet/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons