Fakta | Lungcancer

Minuter och år efter rökstopp

När du slutar röka ger det märkbara resultat med en gång. Tidsmässigt kan ett rökstopp beskrivas på det här sättet.
Annons

Efter 20 minuter
Blodtryck och puls normaliseras. Blodcirkulationen ökar.

Efter 8 timmar
Halten av koloxid i blodet minskar. Konditionen förbättras.

Annons
Annons

Efter 24 timmar
Risken för hjärtinfarkt och luftvägssjukdomar minskar.

Efter 48 timmar
Koloxiden från tobaksröken är helt borta.

Efter 2-3 dagar
Mindre eller inget slem i halsen och ingen andnöd

Annons
Annons

Efter 5-7 dagar
Ditt lukt- och smaksinne är redan bättre. Du har friskare andedräkt, renare tänder och mer energi.

Efter 2-3 veckor
Nikotinabstinensen är borta, och du kan nu gå flera timmar utan att tänka på att röka. Din risk för blodproppar har redan minskat.

Efter 4 veckor
Hosta och andnöd försvinner. Mindre trötthet. Mer energi. Lungorna har blivit bättre på att bekämpa infektioner.

Efter 2-3 månader
Förbättring av lungfunktionen med fem procent.

Efter 1 år
Risken att utveckla hjärt- kärlsjukdomar är halverad.

Efter 2-3 år
Risken att utveckla svår lunginflammation och influensa är nere på samma nivå som hos ickerökare.

Efter 5 år
Risken för lung-, strup-, matstrups- och blåscancer är halverad.

Efter 5-10 år
Risken att utveckla hjärt- kärlsjukdomar och blodproppar är i stort sett den samma som hos ickerökare.

Efter 10 år
Risken för lungcancer är halverad. Risken att utveckla benskörhet avtar.

Efter 15-20 år
Risken för lung-, strup-, matstrups- och blåscancer är i stort sett den samma som för ickerökare. Storrökare har dock under resten av livet en cirka dubbelt så stor risk att få lungcancer som ickerökare.

Litteratur:
- "Helbredsfordele ved rygeophør", Tobaksskaderådet - 1996.