För dig som aktiv patient | Lungcancer

Minuter och år efter rökstopp

När du slutar röka ger det märkbara resultat med en gång. Tidsmässigt kan ett rökstopp beskrivas på det här sättet.


Redaktionen, Netdoktor.se
Publicerad den: 2004-11-19 Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Redaktionen, Netdoktor.se

Annons

 

Efter 20 minuter
Blodtryck och puls normaliseras. Blodcirkulationen ökar.

Efter 8 timmar
Halten av koloxid i blodet minskar. Konditionen förbättras.

Annons
Annons

Efter 24 timmar
Risken för hjärtinfarkt och luftvägssjukdomar minskar.

Efter 48 timmar
Koloxiden från tobaksröken är helt borta.

Efter 2-3 dagar
Mindre eller inget slem i halsen och ingen andnöd

Annons
Annons

Efter 5-7 dagar
Ditt lukt- och smaksinne är redan bättre. Du har friskare andedräkt, renare tänder och mer energi.

Efter 2-3 veckor
Nikotinabstinensen är borta, och du kan nu gå flera timmar utan att tänka på att röka. Din risk för blodproppar har redan minskat.

Efter 4 veckor
Hosta och andnöd försvinner. Mindre trötthet. Mer energi. Lungorna har blivit bättre på att bekämpa infektioner.

Efter 2-3 månader
Förbättring av lungfunktionen med fem procent.

Efter 1 år
Risken att utveckla hjärt- kärlsjukdomar är halverad.

Efter 2-3 år
Risken att utveckla svår lunginflammation och influensa är nere på samma nivå som hos ickerökare.

Efter 5 år
Risken för lung-, strup-, matstrups- och blåscancer är halverad.

Efter 5-10 år
Risken att utveckla hjärt- kärlsjukdomar och blodproppar är i stort sett den samma som hos ickerökare.

Efter 10 år
Risken för lungcancer är halverad. Risken att utveckla benskörhet avtar.

Efter 15-20 år
Risken för lung-, strup-, matstrups- och blåscancer är i stort sett den samma som för ickerökare. Storrökare har dock under resten av livet en cirka dubbelt så stor risk att få lungcancer som ickerökare.

Litteratur:
- "Helbredsfordele ved rygeophør", Tobaksskaderådet - 1996.