Fakta | Lungcancer

Lunghamartom


Uppdaterad den: 2013-04-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är lunghamartom?

Ett hamartom är en godartad tumör som uppstår lokalt i olika organ i kroppen och utgår från den vävnad som finns i det organ där det växer. Lunghamartom är vanligtvis enskilda knutor i lungvävnaden som växer långsamt. De flesta lunghamartom är mindre än 4 cm i diameter när de upptäcks, även om de kan bli upp till 10 cm i diameter.

Tillståndet anges finnas hos 0,25 % av befolkningen, och lunghamartom är den tredje vanligaste orsaken till enskilda lungknutor och den vanligast förekommande godartade tumören i lungorna (uppgifter från USA). Lunghamartom utgör 6–8 % av alla enskilda tumörer i lungorna och 75 % av alla godartade lungtumörer. Tumörerna förekommer oftare bland män (2,3:1), och oftas i åldersgruppen 50–70 år.

Orsak

Man vet inte säkert vad orsaken är. Det finns teorier om att orsaken till lunghamartom är medfödda missbildningar, överväxt (hyperplasi) av normal lungvävnad, broskaktiga godartade tumörer eller respons på inflammation.

Annons
Annons

Det diskuteras om tillståndet kan ombildas till cancertumörer. Sådana ombildningar förekommer förmodligen inte, men litteraturen visar en högre förekomst av lungcancer än förväntat hos patienter med lunghamartom.

Symtom och tecken

Det flesta patienterna med hamartom har inga symtom, särskilt om tumören befinner sig i ytterkanten av lungvävnaden – vilket är fallet hos upp till 90 % av patienterna. Tumörer som ligger mer centralt och in mot bronkerna kan däremot vara förknippade med symtom och tecken på att bronkerna kläms av. Detta leder till blodiga upphostningar, hosta, väsningar och rikligt med slem i luftvägarna.

Diagnos

Tillståndet upptäcks vanligtvis i samband med röntgen av thorax av annan orsak. Vid en läkarundersökning upptäcks sällan något onormalt. Diagnosen baseras på typiska fynd vid röntgen och datortomografi. Den bekräftas med hjälp av vävnadsprov som visar typiska förändringar vid mikroskopisk undersökning. Upprepade röntgenbilder kan visa långsam tillväxt. Om tumören växer snabbt kan den vara svår att skilja från cancer i bronkerna.

Annons
Annons

Behandling

Hos de allra flesta ger tumören inga symtom. Den växer långsamt och behandling krävs inte. Det rekommenderas att tumörer följs med röntgenkontroller, till exempel årligen till en början. Behandling av symtomatiska, snabbt växande tumörer eller tumörer som är större än 2,5 cm i diameter består av kirurgisk eller bronkoskopisk borttagning av tumören.

Prognos

Lunghamartom förknippas inte med speciell sjuklighet och ger inte ökad dödlighet. Det kan uppstå ett dilemma om en knuta upptäcks i lungorna hos en rökare, och hamartomknutans egenskaper är atypiska. Då krävs en noggrann utredning, och ibland leder det till att man opererar bort förändringen för att få säker diagnos.


Annons
Annons
Annons