Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungcancer

10 myter om lungcancer

Myter om sjukdomar har alltid funnits, och de kan vara svåra att bli av med. Samtidigt är det viktigt att rätt kunskap når ut, både för att slippa onödig skrämselpropaganda eller ett liv i falsk trygghet. Här är några av de vanligaste myterna om lungcancer som kan vara värda att känna till.


Lovisa
Publicerad den: 2022-01-24

Annons

Bara rökare drabbas av lungcancer

Många lever i tron om att lungcancer bara drabbar rökare. Så är det inte, även om de flesta fall kan kopplas till rökning. 

Tio procent av de som drabbas av lungcancer är inte rökare. Varför vet man inte helt säkert. Kontakt med asbest, radon och luftföroreningar är möjliga bakomliggande orsaker.

Risken att drabbas av lungcancer efter exponering för radon är särskilt hög hos rökare

Annons
Annons

Det är ingen idé att sluta röka

Den kanske viktigaste myten att arbeta bort är uppfattningen om att det inte är någon idé att sluta röka när man väl fått en lungcancerdiagnos.

Det finns alltid en vinst i att sluta röka, inte minst vid en lungcancerdiagnos då behandlingens effekt kan förbättras och risken för komplikationer minskar. Att sluta röka i samband med lungcancerdiagnos kan öka behandlingens effektivitet, reducerar risken för sekundära tumörer och kan dubblera chansen att överleva. 

Passiv rökning påverkar inte risken

Att passiv rökning inte skulle vara farligt är en myt. Faktum är att just passiv rökig står bakom drygt vart fjärde fall av lungcancer bland icke-rökare. Tyvärr är detta något som går många förbi. Information kring detta är därför en viktig del i det förebyggande arbetet mot lungcancer.

Fler kvinnor dör av bröstcancer än av lungcancer

Tidigare var det bröstcancer som skördade flest kvinnors liv. Så är det inte längre. 

Annons
Annons

Sedan 2005 dör fler kvinnor i lungcancer – även om bröstcancer fortfarande är vanligast bland kvinnor i Sverige. 

Varför det ser ut som det gör finns det flera förklaringar till. Mycket kan vi tacka den omfattande uppmärksamhet som spridits kring bröstcancer, vilket gjort många kvinnor medvetna om både risker och symtom. I arbetet med att fler lungcancerfall ska hittas i tid krävs liknande insatser. 

Det är framför allt män som får lungcancer 

Historiskt sett har lungcancer drabbat fler män än kvinnor, men så är det inte längre. Lungcancerfallen ökar bland kvinnor i takt med att de som tidigare varit rökare blivit äldre. Av de 3 891 personer som 2016 diagnostiserades med lungcancer var hela 53 procent kvinnor.

Lungcancer är något gamla människor får 

Många tror att lungcancer bara drabbar äldre, met är faktiskt inte helt sant. Även om de flesta som blir sjuka är över 60 år, så kan också yngre drabbas, vilket är viktigt att känna till. 

Alla som får lungcancer dör 

Även om prognosen för lungcancer generellt är ganska dålig jämfört med många andra cancerformer, är det fortfarande inte obotbar. 

När det gäller femårsöverlevnaden har den snarare ökat. Dessutom tillhör lungcancer en av de cancertyper där utvecklingen av nya läkemedel går snabbast. Det viktigaste i arbetet mot att ännu fler ska överleva är dock tidig diagnos. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Det är omöjligt att upptäcka lungcancer i tid

Symtomen vid lungcancer är diffusa och det kan många gånger vara svårt att upptäcka, men det är inte omöjligt.

Symtom på lungcancer

De symtom du bör vara särskilt uppmärksam på för lungcancer är:

 • långvarig hosta

 • smärta i bröstkorgen

 • andfåddhet vid lätt ansträngning

 • lunginflammation

 • svullna lymfkörtlar

 • trötthet 

 • viktnedgång.

Operation gör att lungcancer sprider sig

En felaktig men tyvärr spridd uppfattning är att en operation ökar risken för att lungcancern ska sprida sig. 

Osanningar likt denna skapar både otrygghet och minskad tillit till vården, vilket ingen vinner på. Om operation är en möjlig behandlingsmetod beror dock på ett flera olika faktorer som vilken typ av lungcancer det handlar om och i vilket stadium sjukdomen är i. 

Har man lungcancer ska man ta det lugnt under sin cancerbehandling

Tyvärr lever många i tron om att konditionsträning och styrketräning skulle vara skadligt efter en cancerbehandling. Så är det inte! 

Tvärtom är det bevisat att träning minskar både cancerrelaterad trötthet, förbättrar funktionsförmågan och ökar livskvalitet. Biverkningar kan också minska med regelbunden träning.  Källor

 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/lungcancer-dodlighet/
 • NetdoktorPro - https://www.netdoktorpro.se/onkologi/artiklar/11-cirkulerade-myter-om-lungcancer/
 • Karolinska Institutet - https://ki.se/forskning/pa-vag-mot-friskare-lungor
 • Allt om cancer - https://www.alltomcancer.fi/information-om-cancer/cancersjukdomar/lungcancer/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons