Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungcancer

Fyra faktorer som kan öka överlevnaden för personer med lungcancer

Nya behandlingar, ökad kunskap inom vården och allmänheten och screeningprogram kan öka överlevnaden för personer som drabbas av lungcancer. Upptäckten av lungcancer i ett tidigt stadium är särskilt viktigt. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-01-24

Annons

Varje år insjuknar drygt 4 000 svenskar i lungcancer. I allt för många fall har cancern redan hunnit sprida sig när diagnosen ställs. Avgörande för prognosen är att hitta sjukdomen i tid och snabbt sätta in behandling. 

En av de främsta orsakerna till den dåliga prognosen som lungcancer bär med sig är sjukdomens diffusa symtom, som dessutom ofta kommer smygande sent in i sjukdomsförloppet.

Möjligheterna till tidig upptäckt och behandling har tidigare varit, och är fortfarande på många sätt begränsade. De senaste tio åren har dock mycket hänt. Med ny kunskap har förutsättningarna både för att hitta cancer i tid och behandla den förbättrats avsevärt.

Annons
Annons

I och med de framsteg som skett har lungcancer för många blivit en kronisk sjukdom istället för en dödsdom. Samtidigt är utmaningarna fortsatt stora. 

Ökad kunskap om riskfaktorer

Idag har perspektivet när det gäller riskpatienter breddats. I takt med att sjukvården blir bättre på att identifiera riskfaktorer och förstå sjukdomen blir också behandlingarna bättre. 

Även om tobak ses som största riskfaktorn ligger fokus inte enbart där, så som den tidigare gjort. Forskning har gjort att man idag känner till även andra viktiga faktorer som kan ligga bakom sjukdomen, såsom luftföroreningar, asbest och radon. 

En framtid med immunterapi 

Något annat som det lagts mycket resurser på under senare år är immunterapi – ett hett område inom medicinsk forskning just nu. 

Annons
Annons

Immunterapier gör att kroppens egna immunförsvar angriper cancercellerna, på samma sätt som det i vanliga fall skyddar oss mot andra smittämnen. Detta har länge setts som en av de mer lovande och revolutionerande behandlingarna inom cancervården. 

Sedan behandlingen godkändes mot hudcancer 2014 har dödligheten minskat kraftigt. Nu hoppas man på samma goda resultat vid behandling av lungcancer.  

Screening av riskpatienter kan bidra till tidig upptäckt

Screening innebär att ett större antal människor undersöks, för att hitta förstadier till en sjukdom, eller för att upptäcka en sjukdom innan den har gett symtom. Det ökar i sin tur chansen att kunna sätta in rätt behandling snabbare. 

I USA har screening av lungcancerpatienter blivit en åtgärd som av många ses som ett sätt att minska långa väntetider och sen diagnos.

Enligt Socialstyrelsen kan ett screeningprogram med lågdos datortomografi (DT) för lungcancer bli aktuellt även här i Sverige inom en femårsperiod.

Viktigt med spridd kunskap 

Ännu en viktig del i arbetet mot att fler ska överleva lungcancer är kunskapsspridning. Bristande och felaktig information är ett stort hot mot en bättre framtid. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Många vet exempelvis inte om att lungcancer idag är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Att känna till de stora riskfaktorerna och även de tidiga symtomen kan rädda både ditt eget och andras liv. 

Även läkare i primärvården kan bli bättre på att uppmärksamma tidiga symtom, vilka lätt kan förväxlas med andra tillstånd.

    Källor

  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-4-13.pdf

  • Cancerfonden - https://www.cancerfonden.se/om-cancer/screening-vad-ar-det?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9N1-TXXzC-8kFqCyxS9w565EbGv6bPf9gZO-mahEwDUYzNMz-xRCZRoC83oQAvD_BwE
  • Karolinska Institutet - https://ki.se/forskning/pa-vag-mot-friskare-lungor

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons