Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Frågor om behandling vid myelom och rätt till second opinion

Hej Maria.

Jag undrar om det finns någon gemensam linje hos hematologer kring:

1. Olika skelettstärkande läkemedel: är det även myelom-hämnande, och bör/ska det ges tidigt i sjukdomen även då MR inte visar skada?

2. Att utvecklingen går mot allt längre behandlingsperioder samt ständig underhållsdos: är det konsensus kring detta?

3. Är second opinion en rättighet (och i så fall även utanför eget landsting)?

Tack!!

Svar:

1. Skelettstärkande behandling ska startas när du startar annan myelombehandling, även om inga skelettförändringar setts på slätröntgen/skiktröntgen. (MR är inte bästa röntgenundersökningen för att se skelettförändringar vid myelom). Den riktlinjen finns i de nationella riktlinjer som utfärdats för myelom 2016 via Regionalt Cancer centrum.

2. Det finns inget klart konsensus med ständig underhållsbehandling i ovanstående riktlinjer.

3. Second opinion. Du har som patient alltid rätt att söka öppenvård var du vill, även utanför det egna landstinget. Själva besöket inom annat landsting får ditt egna landsting betala, medan du själv får stå för resekostnaderna.

Läs mer:

Se Netdoktors hela fokusområde om Myelom, med fakta, intervjuer och behandlingsalternativ  »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Kll

2019-09-20 | 15:25

av Maria Strandberg

Syns Leukemi/annan typ av blodcancer/cancer vid ett vanligt blodprov

2019-09-30 | 13:27

av Maria Strandberg

Multipel Myelom

2019-09-30 | 13:32

av Maria Strandberg

Myelom och lång väntan på behandling

2019-09-30 | 14:45

av Maria Strandberg

KLL

2019-09-30 | 19:43

av Maria Strandberg

Myelom

2019-10-2 | 12:38

av Maria Strandberg

Högt järn, blodcancer

2019-10-2 | 12:44

av Maria Strandberg

Immunterapi

2019-10-2 | 13:01

av Maria Strandberg

MDS

2019-10-2 | 14:13

av Maria Strandberg

Några frågor om myelom

2019-10-2 | 15:41

av Maria Strandberg

Lymfom och pancreascancer

2019-10-2 | 17:23

av Maria Strandberg

Myelom, ärftlig?

2019-10-2 | 17:58

av Maria Strandberg

Symptom

2019-10-2 | 19:16

av Maria Strandberg

Cellförändringar

2019-10-2 | 19:32

av Maria Strandberg

Myelom

2019-10-2 | 22:19

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons