Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Frågor om behandling vid myelom och rätt till second opinion

Hej Maria.

Jag undrar om det finns någon gemensam linje hos hematologer kring:

1. Olika skelettstärkande läkemedel: är det även myelom-hämnande, och bör/ska det ges tidigt i sjukdomen även då MR inte visar skada?

2. Att utvecklingen går mot allt längre behandlingsperioder samt ständig underhållsdos: är det konsensus kring detta?

3. Är second opinion en rättighet (och i så fall även utanför eget landsting)?

Tack!!

Svar:

1. Skelettstärkande behandling ska startas när du startar annan myelombehandling, även om inga skelettförändringar setts på slätröntgen/skiktröntgen. (MR är inte bästa röntgenundersökningen för att se skelettförändringar vid myelom). Den riktlinjen finns i de nationella riktlinjer som utfärdats för myelom 2016 via Regionalt Cancer centrum.

2. Det finns inget klart konsensus med ständig underhållsbehandling i ovanstående riktlinjer.

3. Second opinion. Du har som patient alltid rätt att söka öppenvård var du vill, även utanför det egna landstinget. Själva besöket inom annat landsting får ditt egna landsting betala, medan du själv får stå för resekostnaderna.

Läs mer:

Se Netdoktors hela fokusområde om Myelom, med fakta, intervjuer och behandlingsalternativ  »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons