Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Frågor om behandling vid myelom och rätt till second opinion

Hej Maria.

Jag undrar om det finns någon gemensam linje hos hematologer kring:

1. Olika skelettstärkande läkemedel: är det även myelom-hämnande, och bör/ska det ges tidigt i sjukdomen även då MR inte visar skada?

2. Att utvecklingen går mot allt längre behandlingsperioder samt ständig underhållsdos: är det konsensus kring detta?

3. Är second opinion en rättighet (och i så fall även utanför eget landsting)?

Tack!!

Svar:

1. Skelettstärkande behandling ska startas när du startar annan myelombehandling, även om inga skelettförändringar setts på slätröntgen/skiktröntgen. (MR är inte bästa röntgenundersökningen för att se skelettförändringar vid myelom). Den riktlinjen finns i de nationella riktlinjer som utfärdats för myelom 2016 via Regionalt Cancer centrum.

2. Det finns inget klart konsensus med ständig underhållsbehandling i ovanstående riktlinjer.

3. Second opinion. Du har som patient alltid rätt att söka öppenvård var du vill, även utanför det egna landstinget. Själva besöket inom annat landsting får ditt egna landsting betala, medan du själv får stå för resekostnaderna.

Läs mer:

Se Netdoktors hela fokusområde om Myelom, med fakta, intervjuer och behandlingsalternativ  »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons