Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Frågor om behandling vid myelom och rätt till second opinion

Hej Maria.

Jag undrar om det finns någon gemensam linje hos hematologer kring:

1. Olika skelettstärkande läkemedel: är det även myelom-hämnande, och bör/ska det ges tidigt i sjukdomen även då MR inte visar skada?

2. Att utvecklingen går mot allt längre behandlingsperioder samt ständig underhållsdos: är det konsensus kring detta?

3. Är second opinion en rättighet (och i så fall även utanför eget landsting)?

Tack!!

Svar:

1. Skelettstärkande behandling ska startas när du startar annan myelombehandling, även om inga skelettförändringar setts på slätröntgen/skiktröntgen. (MR är inte bästa röntgenundersökningen för att se skelettförändringar vid myelom). Den riktlinjen finns i de nationella riktlinjer som utfärdats för myelom 2016 via Regionalt Cancer centrum.

2. Det finns inget klart konsensus med ständig underhållsbehandling i ovanstående riktlinjer.

3. Second opinion. Du har som patient alltid rätt att söka öppenvård var du vill, även utanför det egna landstinget. Själva besöket inom annat landsting får ditt egna landsting betala, medan du själv får stå för resekostnaderna.


Läs mer:

Se Netdoktors hela fokusområde om Myelom, med fakta, intervjuer och behandlingsalternativ  »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Immunterapi vid bröstcancer

2020-10-20 | 11:36

av Magnus Bäcklund

Hittar man fler med bröstcancer i ett tidigt stadium idag?

2020-10-20 | 11:45

av Magnus Bäcklund

Misstänkt cancer i bröstet

2020-10-20 | 13:26

av Magnus Bäcklund

Kostens påverkan på cancer

2020-10-20 | 13:47

av Magnus Bäcklund

Biverkningar strålning

2020-10-20 | 14:25

av Magnus Bäcklund

Hur får man reda på om man har täta bröst?

2020-10-20 | 16:35

av Magnus Bäcklund

Hur ska man undersöka sina bröst med implantat?

2020-10-20 | 18:13

av Magnus Bäcklund

vätska ur bröstvårtan

2020-10-20 | 18:15

av Magnus Bäcklund

Vad händer efter behandlingen?

2020-10-20 | 19:06

av Magnus Bäcklund

Ömmande knöl i bröstet - bröstcancer?

2020-10-20 | 19:14

av Magnus Bäcklund

Varför inte kallelse till fortsatta hälsokontroll mammografi efter 74 år??

2020-10-21 | 13:18

av Magnus Bäcklund

Fettknöl i bröstet

2020-10-21 | 14:15

av Magnus Bäcklund

Återfall av bröstcancer

2020-10-21 | 18:53

av Magnus Bäcklund

Trippelnegativ bröstcancer

2020-10-21 | 18:19

av Magnus Bäcklund

Hur stor risk är det att även min dotter får bröstcancer?

2020-10-21 | 19:32

av Magnus Bäcklund


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.