Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Smärtor och andra symtom kan lindras, palliativ behandling i livets slutskede

Vid obotbar sjukdom eller allvarligt tillstånd med begränsad överlevnad kan vården behöva byta riktning till att bli palliativ. Palliativ vård innebär inte att vården upphör utan att fokus blir mer inriktat på symtomlindring. Bland de vanligaste symtomen är smärta, illamående och förstoppning.Vid livets slut är det även vanligt att uppleva oro och andningsbesvär.


Uppdaterad den: 2022-11-04
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Smärta

Man skiljer mellan fysisk, psykisk, social, andlig och existentiell dimension av smärta. De påverkar varann, och det är svårt att sätta skarpa gränser mellan orsakerna till de olika smärtupplevelserna.

Fysiska smärtor behandlas med läkemedel men det är viktigt med en helhetssyn inom palliativ vård, där man även tar hänsyn till de andra aspekterna.

Annons
Annons

Smärtlindrande behandling

Läkemedel nvänds i samråd med den behandlande läkaren De vanligaste läkemedelsgrupperna är: paracetamol, antiinflammatoriska läkemedel och olika morfinpreparat. Doseringen behöver ofta individanpassas. Äldre och andra med nedsatt njurfunktion bör undvika antiinflammatoriska läkemedel.

När läkemedel ur morfingruppen används bör detta alltid kombineras med förebyggande behandling mot förstoppning som är en vanlig biverkan.  

Det är bra att uppnå en jämn koncentration i blodet för kontinuerlig smärtlindring. Det görs genom att ta läkemedlet i tablettform på regelbundna tider, eller användning av andra former av läkemedlet till exempel plåster som ger en jämn tillförsel. 

Smärtstillande läkemedel av typen morfin

Morfin är ett effektivt smärtstillande medel som är till stor hjälp i behandling av smärta. Rädsla för att använda morfin och morfinliknande ämnen kan förekomma, på grund av rädsla att utveckla ett beroende. Vid smärtbehandling är det smärtan som styr doseringen, vilket gör att berusningseffekten uteblir och risk för beroende minskar vid kontrollerad användning. Om smärtan försvinner och morfinet inte längre behövs, kan dosen behöva minskas successivt så att kroppen vänjer sig av med morfinet.

Olika typer av morfin

Det finns kortverkande och långverkande morfin. De kortverkande morfintabletterna kan användas i början. Kortverkande morfin används som tillägg till de långverkande tabletterna vid behov av snabb och extra smärtlindring. Doseringen är individuell.

Långverkande morfin används när patienten har en väl anpassad morfindos. Läkemedlet gör att koncentrationen av morfin i blodet är jämn, vilket ger god smärtlindring.

Morfinpreparat kan ibland bli mindre effektiva när de använts under en tid (toleransutveckling) och dosen kan behöva justeras.

Biverkningar av morfin

Vanliga biverkningar av morfinpreparat i början är trötthet, förstoppning och illamående. Detta kan som regel förebyggas och besvären minskar ofta efter en kortare tids behandling. Förstoppning kan förebyggas genom att börja med förebyggande behandling samtidigt som behandlingen med morfinpreparat inleds.

Hur ger man morfin?

Morfinliknande läkemedel kan tas i tablettform, som plåster, som sprutor i injektioner och kan även ges via en smärtpump för kontinuerlig tillförsel direkt i blodet. Smärtpump kan vara ett alternativ när det är svårt att ta tabletter, och kan även hanteras i hemmet. 

Illamående

Illamående och kräkningar kan upplevas besvärligt. Orsakerna kan vara förstoppning, förstorad lever, infektion och ibland läkemedelsbiverkan (till exempel morfin).

Behandling mot illamående

Illamående och kräkningar går ofta att lindra, bland annat med hjälp av läkemedel, till exempel metoklopramid, haloperidol, ondansetron eller kortison. Läkemedel mot illamående kan tas eller ges på olika sätt.

Allmänna råd

Det kan kännas bra om rummet är svalt och väl vädrat. En del besväras av starka lukter som stekt mat, röklukt och liknande. Patienten kan må bättre av att dricka mindre mängder vatten och äta små portioner av lättsaltad mat eller salta kex.

Annons
Annons

Förstoppning

Förstoppning kan vara besvärligt. Många läkemedel har förstoppning som biverkning. Vid användning av morfinpreparat bör man använda förebyggande behandling.

Förebyggande åtgärder

Förutom läkemedel mot förstoppning finns det en del andra förebyggande åtgärder. Rikligt med vätska är viktigt. Om man kan få i sig tillräckligt med vätska är fiberrik kost en bra hjälp mot förstoppning. Regelbundna toalettvanor är viktigt.


Katrinplommon kan vara effektivt. Fiberrik sylt kan göras av lika delar katrinplommon, russin och fikon. De läggs i vatten över natten. Vattnet silas av och resten mixas och kokas tills den är lagom tjock.

Behandling mot förstoppning

En annan förebyggande åtgärd är användning av förebyggande behandling. Mjukgörande avföringsmede används när avföringen är hård, och det finns avföringsmedel som bidrar till att avföringen arbetar sig ned genom tarmen.

En kombination av de här läkemedlen ger ofta den bästa hjälpen. Ofta kombineras till exempel droppar med pikosulfat och pulver med makrogol. Preparaten marknadsförs under flera olika varunamn.

Ångest och oro

Ångest och oro ingår i normalt i kris- och sorgbearbetning och kan vara en reaktion på besked om allvarlig sjukdom och i livets slut. Ångest kan också vara del i ångestsyndrom och depression eller biverkan av läkemedel.

Behandling

Ångest kan behandlas med antidepressiva läkemedel, så kallade SSRI. Ibland kan oron öka något i början av behandling men det brukar vara övergående. Vid sömnsvårigheter kan man prova sömntablett. 

Andningsbesvär

Andningen kan påverkas av olika orsaker och behandlas utifrån orsak. Som symtomlindring används bland annat morfin.

Se: Andningsbesvär (palliativ behandling)

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vård i livets slutskede

I sen palliativ fas i livets slutskede, rekommenderas att läkemedel finns förberedda för att kunna ges vid behov. Ordinationerna, som ibland kallas trygghetsordinationer, innebär ofta läkemedel som kan ge snabb lindring vid vanliga symtom som smärta, oro, illamående och andningsbesvär.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons