Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Smärtor och andra symtom kan lindras


Uppdaterad den: 2013-01-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Medicinsk behandling kan inte göra den obotligt sjuka frisk, men det är ändå mycket både vårdpersonal och anhöriga kan göra för den sjuka och döende. Behandlingen upphör inte. Avsikten är att lindra de symtom som sjukdomen kan medföra. Olika cancersjukdomar ger olika symtom. De vanligaste är smärtor, illamående och förstoppning. I det här kapitlet ser vi närmare på hur de här symtomen kan lindras.

Smärtor

Man skiljer mellan fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existensiella smärtor. De olika formerna av smärta påverkar varandra, och det är svårt att sätta skarpa gränser mellan orsakerna till de olika smärtupplevelserna.

De allvarligt sjuka och deras anhöriga är som regel mest rädda för de fysiska smärtorna. God smärtbehandling är högt prioriterat i vården. Nedan följer råd och regler för hur fysiska smärtor behandlas med läkemedel.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Läkemedel mot smärta

Läkemedel ska alltid användas i samråd med den behandlande läkaren. Läkemedel måste användas på rätt sätt. De vanligaste läkemedelsgrupperna är: paracetamol, antiinflammatoriska läkemedel och olika morfinpreparat. Doseringen måste individanpassas. När den sjuka får läkemedel ur morfingruppen ska detta alltid kombineras med avföringsmedel. Olika smärtläkemedel hjälper olika bra mot de skilda smärttyper som kan förekomma vid cancer. Om smärtan kvarstår trots att den sjuke tar sina smärtstillande läkemedel ska läkaren kontaktas.

En viktig poäng med smärtstillande läkemedel är att de ska tas vid fasta tider så att man uppnår en jämn koncentration i blodet. Då upplever den som är sjuk störst smärtfrihet.

Smärtstillande läkemedel av typen morfin

Morfin är ett effektivt smärtstillande medel som är till stor hjälp i behandlingen av smärtor som orsakas av cancersjukdom. Många är rädda för att använda morfin och morfinliknande ämnen, eftersom de är rädda för att utveckla ett beroende. I vårt samhälle förknippas beroende med berusning, bristande kontroll och förlorad värdighet. Vid smärtbehandling är det däremot smärtan som styr dosbehovet, vilket gör att berusningseffekten uteblir. När morfin används regelbundet mot smärtor utvecklar kroppen ett fysiskt beroende av läkemedlet. Den sjuka kan därför få abstinenssymtom (svettningar, snabb puls, darrningar och diarré) om han eller hon slutar tvärt. Om smärtorsaken försvinner och morfinet inte längre behövs, minskar man därför dosen gradvis under några dagar så att kroppen vänjer sig av med morfinet. Det är alltså inga problem att sluta om morfinet inte längre behövs.

Annons
Annons

Olika typer av morfin

Det finns kortverkande och långverkande morfin. De kortverkande morfintabletterna används ofta när en patient börjar med morfin. Man använder också kortverkande morfin när patienten plötsligt får ont och behöver snabb smärtlindring. Det finns olika sätt att uppnå snabb smärtlindring. Den behandlande läkaren ansvarar för den individuella anpassningen. Ett bra råd är att alltid ha kortverkande morfin i reserv. Långverkande morfin används när patienten har en väl anpassad morfindos (är smärtfri).

Långverkande morfin är ett depotpreparat som den som är sjuk tar regelbundet. Läkemedlet gör att koncentrationen av morfin i blodet är jämn, vilket ger god smärtlindring.

Morfinpreparat kan ibland bli mindre effektiva när den som är sjuk har använt dem under en tid (toleransutveckling). Då får man öka morfindosen. Det behöver inte betyda att patienten har blivit sjukare. Ett morfinliknande läkemedel, fentanyl, kan också användas. Det används som ett plåster som man byter var tredje dygn.

Morfin kan ges tillsammans med andra läkemedel. De allra flesta (95 %) uppnår smärtlindring med hjälp av morfin.

Biverkningar av morfin

Vanliga biverkningar när man börjar med morfinpreparat är trötthet, förstoppning och illamående. Detta kan som regel förebyggas och besvären minskar efter två till tre dagar. Förstoppning kan man förebygga genom att börja med avföringsmedel samtidigt som man inleder behandlingen med morfinpreparat.

Hur ger man morfin?

Morfinliknande läkemedel finns i tablettform, som plåster, i sprutform och kan även ges via en smärtpump. När patienten inte längre kan ta tabletter kan smärtpump vara ett bra alternativ. Det betyder att man ger läkemedlet kontinuerligt via en slang med en plastnål som ligger strax under huden. Slangen är kopplad till en sprutpump som går på batteri. Smärtpumpen är enkel och kan hanteras i hemmet. Sjuksköterskan i hemsjukvården byter spruta. Patienten kan röra sig fritt med en sådan pump.

Illamående

Illamående och kräkningar är andra plågsamma symtom. Den bästa behandlingen är att hitta orsaken till obehaget och göra något åt det. Orsakerna kan vara förstoppning, stor lever, instabil ämnesomsättning, infektion och läkemedel (till exempel morfin). Illamående och kräkningar går ofta att lindra, bland annat med hjälp av läkemedel, till exempel metoklopramid, haloperidol eller kortison. Läkaren rekommenderar läkemedel utifrån vad som orsakar illamåendet. Läkemedel mot illamående kan tas eller ges på olika sätt. De kan sättas som spruta eller med hjälp av pump. Om patienten kräks mycket kan man ibland pröva att föra ned en slang i magen som tömmer ut maginnehållet (ventrikelsond).

Vatten och salta kex kan hjälpa mot illamående.

Allmänna råd

Se till att rummet är vädrat. Låt patienten slippa starka lukter som stekt mat, röklukt och liknande. Personer runt den som är sjuk bör undvika att använda parfym och starkt parfymerade hudvårdsprodukter. Patienten kan må bättre av att dricka vatten och äta små portioner av lättsaltad mat.

Förstoppning

Man tänker inte på hur plågsamt det är med förstoppning förrän man själv drabbas. Många läkemedel har förstoppning som biverkning. Därför är det vanligt att cancersjuka som till exempel använder morfinpreparat även använder avföringsmedel regelbundet. Förstoppning ska förebyggas och behandlas.

Förebyggande åtgärder

Ett glas vatten på fastande mage varje morgon är ett bra råd. Dessutom är det viktigt att få i sig rikligt med dryck resten av dagen. Om patienten dricker bra är fiberrik kost en bra hjälp mot förstoppning. Försiktighet vid morfinbehandling, eftersom för lite dryck tillsammans med fiberrik kost då istället kan förvärra förstoppningen.

Man kan göra en fiberrik sylt själv. Ta lika delar katrinplommon, russin och fikon. De läggs i vatten över natten. Vattnet silas av och resten mals i en kvarn. Koka blandningen tills den är lagom tjock.

En annan förebyggande åtgärd är användning av avföringsmedel. Man skiljer mellan mjukgörande avföringsmedel som används när avföringen är hård, och avföringsmedel som bidrar till att avföringen "arbetar" sig ned genom tarmen. En kombination av de här läkemedlen ger ofta den bästa hjälpen. Det finns många avföringsmedel på marknaden. Den behandlande läkaren kan ge råd om vilka man bör använda. Regelbundna toalettider rekommenderas, även om den som är sjuk inte känner något behov av att gå på toaletten. Vissa upplever att de kommer in i en bra rytm genom fasta tider.

Behandling

Den bästa behandlingen mot förstoppning är att förebygga besvären. Om den som är sjuk ändå har blivit förstoppad ska ökade doser av avföringsmedel användas efter samråd med sjuksköterska eller läkare. Klysma och små klyx kan hjälpa. Den som är sjuk kan själv, eller med hjälp av en anhörig, ta klysma i samråd med läkare eller sjuksköterska. Efterhand som den sjuka blir sämre blir det mindre nedbrytningsprodukter och mindre avföring. Det är en naturlig process och ett tecken på att döden närmar sig.

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

  • Vad är palliativ vård?
  • Ångest
  • Smärtbehandling
  • Illamående och kräkningar
  • Förstoppning
  • Muntorrhet
  • Andningsbesvär
  • Avmagring
  • Depression
  • Delirium

Annons