Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Helundersökning

Hej, Många inom min familj har kommit att få cancer. Ofta har cancern upptäckts sent och i dessa personers fall har detta lett till diverse traumatiska behandlingar där livet efteråt aldrig blivit sig likt. Min moster fick inte möjligheten att leva vidare. Min fråga härmed är om jag nu vill vara proaktiv (och lugna ner mig själv då jag just nu tror att allt är cancer) och göra en komplett undersökning, kan jag göra detta? Hur gör jag för att åstadkomma detta? Jag har ställt frågan på min vårdcentral och har inte kommit vidare med mitt ärende där.

Svar:

Att utveckla metoder för att tidigt upptäcka olika cancerformer är angeläget. Tyvärr har detta visat sig vara svårt.

Idag kan vi med olika diagnostiska metoder tidigt upptäcka bröstcancer, livmoderhalscancer och prostatacancer. Det försiggår undersökningar för att också tidigt upptäcka tjock- och ändtarmscancer.

En komplett undersökning för att upptäcka ett stort antal cancertyper går tyvärr ännu ej att göra. Detta vore en idealsituation. Mycket forskning och utveckling återstår.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons