Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Vad är allergi?

Allergi är ett vanligt tillstånd och beror på en överkänslighet av immunförsvaret. Det kan ge besvärliga symtom i form av klåda, nysningar, rinnande ögon, symtom från magen och i värsta fall allvarliga symtom såsom mycket lågt blodtryck.


Uppdaterad den: 2021-02-03

Annons
Kontakt med djur kan leda till allergiska symtom

Allergi

Allergi är ett tillstånd som beror på en överkänslighet (hypersensitivitet) mot vissa ämnen vi kommer i kontakt med. Sådana ämnen kallas för allergener och är vanligen proteiner. De kan finnas i saker vi äter (födoämnen), andas in, får i ögonen, näsan eller som kommer i kontakt med huden. Man kan också vara allergisk mot läkemedel.

När man har allergi ser immunsystemet allergenet som en inkräktare och en reaktion påbörjas för att avvärja angreppet. Det är dock en felaktig reaktion, eftersom allergenerna inte bör aktivera immunsystemet. För att man ska kalla det för allergi ska det uppstå symtom eller tecken på allergi, såsom klåda eller utslag. De vanligaste allergiska besvären är hösnuva, eksem, astma och födoämnesallergi.

Annons
Annons

Symtom

Allergi kan yttra sig på olika sätt beroende på vad man är allergisk mot. De flesta känner till pollenallergi, med täppt, rinnande näsa, klåda i ögonen och nysningar. Det är en allergiform som beror på pollen som vi andas in. I dessa fall är pollenet ett allergen som leder till att vi får en lokal immunreaktion i luftvägarna.

Andra kan vara allergiska mot olika typer av mat och då få symtom från magen och tarmarna. De kan även få reaktioner från andra områden i kroppen, men då beror det på att allergenet har tagits upp till blodet och sedan ger symtom på andra ställen. Exempel på sådana symtom kan vara huvudvärk, hudutslag, astma eller farligt lågt blodtryck.

Diagnos

I allmänhet ska man misstänka allergi om man får symtom av ämnen som de flesta inte får besvär av.

I vanliga fall kan en allergidiagnos ställas med hjälp av en sjukdomshistoria och en undersökning av kroppen. Proverna behövs inte för att ställa diagnosen allergi.

I vissa fall kan dock en utredning behövas för att ta reda på om besvären beror på allergi. I sådana fall kan man göra vissa tester för att se om kroppen har sensibiliserats (se nedan) mot ett visst ämne. Vanliga sådana tester är pricktest eller ett blodprov. Tolkningen av en sådan utredning är komplicerad och kräver en läkarbedömning.

Man kan inte göra ett sådant test för alla allergityper. Några allergisjukdomar kräver flera prover och mer komplicerade analyser för att fastställa diagnosen.

Annons
Annons

Behandling

Den bästa behandlingen av allergi är att undvika det man är allergisk mot. För vissa allergiformer kan det medföra stora förändringar i livsstil, arbete och matvanor.

Vanliga allergiläkemedel är så kallade antihistaminer som tas som en tablett. Det är läkemedel som hindrar frisättningen av histamin och därmed lindrar allergiska reaktioner.

Andra mediciner är olika läkemedel som ges via nässprej eller ögondroppar, läkemedel för inhalation och krämer/salvor.

Vid mycket svåra besvär kan allergivaccination (immunterapi, hyposensibilisering) vara effektivt. Det är en behandling som går ut på att ständigt utsätta kroppen för låga doser av ämnet som man reagerar på vilket gör att reaktionen minskar. Allergenerna ges som en tablett under tungan eller med hjälp av en tunn nål direkt under huden.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.