Fakta | Allergi

Allergi


Uppdaterad den: 2016-01-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är allergi?

Allergi är ett tillstånd som beror på överkänslighet mot saker vi äter, andas in, får i ögonen, näsan eller som kommer i kontakt med huden. Man kan också vara allergisk mot läkemedel. Överkänsligheten leder till att kroppens försvarssystem, immunsystemet, reagerar onormalt.

Vanligtvis ska immunförsvaret skydda oss mot angrepp från mikroorganismer som bakterier och virus. Det bildas antikroppar mot mikroorganismerna. Antikropparna dödar eller neutraliserar bakterier och virus. Vid allergi skapas antikroppar mot allergener, ämnen som normalt är ofarliga.

Animation om allergier

Symtom

Symtom som uppstår vid allergi beror både på typ av antikropp och var i kroppen reaktionen mellan antikropp och allergen sker. Vid födoämnesallergi kan symtom uppstå i tarmen, men allergenerna kan även via upptag i blodet ge hudsymtom, astma och anafylaxi. Vid hösnuva kan luftburet pollen orsaka reaktioner i näsan och/eller i ögonen. Vid astma kan pälsdjursepitel och pollen som har andats in orsaka en reaktion i lungorna.

Annons
Annons

Vid en allergisk reaktion kan cellerna i immunförsvaret frigöra ämnen (bland annat histaminer) som orsakar de allergiska reaktionerna, till exempel ökad produktion av vätska och slem i näsa och ögon, sammandragningar av luftrören så att det blir svårare att andas (astma) samt hudförändringar som rodnad, svullnad och klåda.

De vanligaste allergiska besvären är hösnuva, eksem, astma och födoämnesallergi.

Orsak

Allergier är vanliga. Ett av tio barn kommer att få symtom på astma eller eksem, och ännu fler har hösnuva. I många fall rör det sig om ärftliga tillstånd. Om en av föräldrarna är allergisk är risken för att barnen blir allergiska cirka 50 %. Om båda föräldrarna är allergiska ökar risken till cirka 75 %. Men i 10–20 % av allergifallen finns ingen allergi i familjen.

Annons
Annons

Allergier är i allmänhet mest uttalade i barn- och ungdomsåren. I vuxen ålder minskar ofta besvären.

Behandling

Det är viktigt att kontakta läkare så att diagnosen blir bekräftad. Ofta är det onödigt att göra ytterligare undersökningar, eftersom läkaren kan bekräfta diagnosen utifrån dina upplysningar om hur besvären yttrar sig. I andra fall kan ytterligare undersökningar behövas i form av blodprov, hudtester och spirometri (lungfunktionsmätning). I vissa fall kan det även vara viktigt att ta reda på exakt vilket eller vilka ämnen man reagerar på för att undvika att utsättas för dessa, till exempel vid födoämnesallergi.

När man tillsammans med läkaren har listat ut vad man reagerar på, eller har en rimlig aning om vilka allergener det kan röra sig om, är den viktigaste behandlingen att helt undvika detta/dessa allergen. Det kan vara pollen, pälsdjur, födoämnen, läkemedel och annat. Ofta är det svårt att ta reda på vad man reagerar på och det kan även vara svårt att undvika dessa ämnen. Det gäller till exempel pollen och pälsdjur. Då kan det bli aktuellt att använda läkemedel.

Grundbehandlingen är antihistaminer, läkemedel som lindrar allergiska reaktioner. Dessutom används medel för lokalt bruk i form av nässpray, ögondroppar, inhalationspreparat och kortisonsalvor. Vid mycket svåra besvär är allergivaccination (immunterapi, hyposensibilisering) mycket effektivt. Det ges vanligen som injektioner under flera år, men finns för gräs även som tabletter som läggs under tungan varje dag.

För mer utförlig information kan du läsa om de enskilda allergiska besvären.