Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Mer om allergi

Allergi beror ofta på att det produceras en särskild typ av antikroppar i kroppen. De här antikropparna kan leda till att vissa celler i kroppen släpper ämnen som ger allergiska symtom.


Uppdaterad den: 2021-02-03

Annons

Vad är allergi?

Allergi är ett tillstånd som beror på en överkänslighet (hypersensitivitet) mot vissa ämnen vi kommer i kontakt med. Sådana ämnen kallas för allergener och är vanligen proteiner. De kan finnas i saker vi äter (födoämnen), andas in, får i ögonen, näsan eller som kommer i kontakt med huden. Man kan också vara allergisk mot läkemedel.

När man har allergi ser immunsystemet allergenet som en inkräktare och en reaktion påbörjas för att avvärja angreppet. Det är dock en felaktig reaktion, eftersom allergenerna inte bör aktivera immunsystemet. För att man ska kalla det för allergi ska det uppstå symtom eller tecken på allergi, såsom klåda eller utslag. De vanligaste allergiska besvären är hösnuva, eksem, astma och födoämnesallergi.

Allergi är mycket vanligt. Hos barn förekommer astma hos cirka sex procent, eksem och hösnuva är vanligare med upp till 15 procent av barnen som är drabbade. Cirka tio procent av vuxna har astma och 30 procent har hösnuva. 

Annons
Annons

Symtom på allergi

Symtomen vid allergi beror på var det finns en reaktion mellan det allergiframkallande ämnet och immunförsvaret:

  • Hösnuva beror på att luftburet pollen orsakar reaktioner i näsan och/eller i ögonen. Hösnuva leder till kliande ögon och näsa, rinnande ögon och näsa, nästäppa och ibland symtom som trötthet och huvudvärk. 
  • Astma kan uppstå om pollen eller delar från pälsdjurs hud, hår, saliv eller urin har andats in orsakar en allergisk reaktion i luftvägarna. Astma kan ge svårigheter att andas (känsla av att andas genom ett sugrör, flåsighet, pipig andning) och nedsatt förmåga till fysisk aktivitet.
  • Vid födoämnesallergi kan symtom uppstå i tarmen såsom diarré eller kräkningar, men det kan också ge hudutslag, astma eller en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi, se nedan).
  • Eksem kan yttra sig genom röd, torr och fjällande hud som kliar mycket. Vid allergiskt kontakteksem kan det uppstå röd och svullen hud med finnar, plitor eller blåsor. Det beror på att huden utsätts för ämnen som den reagerar allergiskt på. 

Allvarlig allergi

Ibland uppstår en mycket kraftig reaktion i kroppen när man utsätts för ett ämne. Sådana reaktioner är vanligare vid till exempel allergi mot nötter eller allergi mot gift som getingar sprutar in i huden.

Symtom som kan uppstå är till exempel svårigheter att andas, klåda och svullnad i halsen, yrsel, diarré, kräkningar och medvetandeförlust. En mycket svår allergisk reaktion kallas också for anafylaxi.

Indelning av allergier

Vanligtvis ska immunförsvaret skydda oss mot angrepp från mikroorganismer som bakterier och virus. Det görs genom att specifika celler i immunsystemet (B-celler) skapar antikroppar mot bakterier, virus, svampar eller parasiter. Antikropparna dödar eller neutraliserar de här mikroorganismerna. Vid den vanligaste formen av allergi (IgE-medierad allergi) skapas antikroppar av typen IgE mot allergener, ämnen som normalt är ofarliga. 

De flesta allergiska reaktioner kan kopplas till antikroppen IgE. Allergier delas därför ofta in i IgE-medierade och icke-IgE-medierade allergier.

IgE-medierad allergi

När kroppen kommer i kontakt med ett kroppsfrämmande ämne, ett allergen, producerar vissa personer IgE-antikroppar mot just det ämnet. Så har en person med allergi mot jordnöt specifika IgE-antikroppar mot jordnöt och en äggallergiker har IgE-antikroppar mot ägg. Antikropparna produceras av så kallade B-celler. IgE-antikropparna förs sedan med blodet till mastceller som finns ute i olika vävnader och fäster sig på mastcellerna. Mastceller är laddade med histamin och andra ämnen som kan ge de typiska allergiska symtomen. 

Kroppens första möte med det kroppsfrämmande ämnet ger inte någon allergisk reaktion. En ny kontakt med allergenet ger däremot en allergisk reaktion och det beror på att allergenet binder ihop IgE-antikropparna som finns på mastcellerna. När tillräckligt många IgE-antikropparna blir ihopkopplade av allergenen så släpper mastcellerna ifrån ämnen som histamin, heparin och serotonin. Allergiska symtom uppstår när en tillräckligt stor mängd av dessa ämnen frisätts och ger symtom.

Histamin är ett ämne som leder till svullnad och klåda i huden, såsom vid ett myggbett. Andra ämnen kan ge sammandragning av musklerna i luftvägarna, såsom vid astma. Ibland släpper mastcellerna ut en stor mängd ämnen vilket kan leda till ökad genomsläppligheten från kärlen. Det kan leda till lågt blodtryck och för låg blodtillförsel till viktiga organ i kroppen, ett tillstånd som är känt som anafylaxi. 

IgE-medierad allergi är en snabb process, från att man exponeras för allergenet till att man får symtom brukar det gå mindre än en halvtimme. Tillstånd som beror på IgE-medierad allergi är till exempel hösnuva, insektsstick, läkemedelsreaktioner, anafylaxi och vissa typer av matallergi. Vanliga symtom är nässelutslag, rinnande näsa, klåda i ögonen, astma och svullnad runt ögon och mun. 

Icke-IgE-medierade allergier

Inte alla former av allergier går via IgE-antikroppar. En annan vanligare form av allergi är en så kallad typ 4-allergi. Den typen av allergi beror på att så kallade T-celler och makrofager aktiveras av ett allergen. Detta gör att friska celler attackeras av det egna immunförsvaret. 

Ett exempel på en typ 4-allergi är allergiskt kontakteksem som kan uppstå vid kontakt med nickel eller färgämnen i hårfärg. Ibland uppstår allergin efter intag av vissa läkemedel. Det är typiskt att det uppstår hudförändringar, såsom eksem. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.