Nyhet | Allergi

Miljöfaktorer avgörande för lungfunktion hos unga

Exponering av luftföroreningar under spädbarnstiden påverkar lungfunktion redan i tonåren, visar en ny avhandling.

Caroline
Publicerad den: 2017-01-13
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I avhandlingen undersöktes långtidseffekter av exponering för olika miljöfaktorer, specifikt luftföroreningar, hos barn och ungdomar. I delstudierna ingick bland annat data från 4000 barn följts till tonåren och information om symtom på allergirelaterade sjukdomar, livsstilsfaktorer och uppväxtmiljö. Lungfunktion mättes med spirometri.

Exponering för luftföroreningar under barnens första levnadsår var relaterad till nedsatt lungfunktion vid 8 och 16 års ålder. Efter spädbarnstiden verkar lungtillväxten däremot följa en individuell utvecklingskurva och vid senare tidpunkter observerades inga samband till föroreningar. Sambandet var starkare hos ungdomar med astma.

Sammanfattningsvis är det första levnadsåret en central period i lungfunktionsutvecklingen – en viktig kunskap i arbetet med att främja luftvägshälsa.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons