Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Städa ur kattallergen.

Hejsan. (Jag är inte säker på att förra mailet gick fram, därför skickar jag nytt) Jag undrar helt kort hur och om man kan städa ur kattallergener ur en lägenhet? Vi har beslutat oss för att flytta till en ny lägenhet men tyvärr har det bott en katt i densamma. Jag och mina båda barn är allergiska mot pälsdjur och får både problem med andning, ögon och näsa. Tanken är att vi både ska anlita folk som skall storstäda hela lägenheten och vi ska även renovera den. Hela köket ska bytas ut i resten av lägenheten ska det målas och tapetseras. Det finns inga heltäckande mattor eller någon väv på väggarna. Tror ni att det räcker med storstäd och renovering eller är det bara att glömma köpet?

Svar:

Hej!
Den städning och omfattande renovering av lägenheten som planeras kommer säkert att påtagligt reducera halterna av kattallergen. Det är inte omöjligt att detta kan leda till att du och dina barn kan bo
utan problem i bostaden. Men det är inget som jag kan uttala mig om med säkerhet. Jag får begränsa mig till att belysa problemet med lite forskningsresultat och egna erfarenheter.

Det har gjorts mätningar av halten kattallergen i bostäder där det tidigare funnits katt, men där katten vid mättillfället varit borta sedan en längre tid. Kattallergen har då kunnat påvisas flera år efter det att katten försvunnit. Det är på sätt och vis nedslående resultat. Men samtidigt är det många allergiläkares erfarenhet att när en patient med kattallergi lämnar bort sin katt och städar bostaden så inträder vanligen en påtaglig förbättring. Denna förbättring brukar komma inom veckor eller få månader efter det att katten försvunnit. Så även om låga halter av kattallergenet är påvisbara med känsliga metoder så orsakar dessa låga halter oftast få eller inga problem. Undantag kan vara patienter med extremt kraftig allergi.

Inom allergivården hade vi tidigare uppfattningen att det gick en tämligen klar skiljelinje mellan miljöer med och utan allergen från pälsdjur, t.ex. från katt. Uppfattningen var, i förenklad form, att i bostäder med katt fanns kattallergen. Miljöer där det inte fanns katt, som arbetsplatser, skolor, offentliga miljöer, var i stort förskonade från detta problem. När det på senare år blivit möjligt att mäta den faktiska halten av kattallergen i olika miljöer så har det visat sig att denna uppdelning inte riktigt stämmer. I skolklasser där många av barnen har katt hemma så kan det ibland finnas nästan lika höga halter av kattallergen i klassrummet som i en bostad där det finns en katt. Allergenet transporteras nämligen i barnens kläder och hår från hemmen med katt till skolan. Denna allergentransport via kattägare sker naturligtvis även till andra miljöer än skolan från hem med katt. Det innebär att att kattallergen ofta kan finnas i miljöer där en katt aldrig varit.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare
Lung- och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons