Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Överkänslig mot antibiotika?

Jag har under det senaste året reagerat mot tre antibiotika/penicillin med ansiktsdomning, stickande känsla i ansiktet och en viss svullnadskänsla i munnen/svalget dock inga andningssvårigheter. De tre preparat jag reagerat mot är Kåvepenin, Dalacin och sist Surlid. Återstår det någon antibiotika jag kan ta vid en allvarlig infektion? Ska man äta medicinen trots viss allergisk reaktion? Är en kvinna på 35 år och har normalvikt och har tidigare inte haft några som helst problem med allergier, men känner mig nu orolig. Tacksam för svar!

Svar:

Hej!
Du tar upp ett viktigt problem, som tyvärr också vanligen är svårt att reda ut. Våra möjligheter att med någon form av test förutse olika antibiotikas och andra läkemedels eventuella biverkningar hos en patient är mycket begränsade.

När det gäller penicillin så är situationen dock betydligt bättre. Penicillin kan utlösa mycket allvarliga s.k. anfylaktiska reaktioner med allmän påverkan och blodtrycksfall. Den typen av biverkningar var vanligare förr när penicillinet ofta gavs i injektionsform.

Vi vet nu att orsaken till denna typ av allvarliga reaktioner är allergiantikroppar av en viss typ (IgE, immunglobulin E) riktade mot penicillinmolekylen. Förekomsten av sådana allergiantikroppar kan påvisas antingen med pricktest i huden eller med blodprov (s.k. RAST-test). Om en person reagerat på penicillin och sedan visar sig ha allergiantikroppar mot penicillin är risken stor för att ett nytt intag av penicillin kan orsaka en livshotande reaktion. Den aktuella personen bör därför aldrig mer ta penicillin.

Om allergiantikroppar mot penicillin inte kan påvisas så är risken för en allvarlig reaktion däremot mycket liten. Penicillinet kan kanske vid förnyad behandling orsaka hudreaktioner med utslag, vissa svullnader och därmed bli oanvändbart av detta skäl. Men vid negativt test för allergiantikroppar mot pencillin kan således ett nytt behandlingsförsök göras, eventuellt kan det göras på en allergimottagning under väl kontrollerade former.

Detta blir aktuellt framför allt om den första reaktionen på penicillin varit mer omfattande. Annars kan den första tabletten också tas på läkarens mottagning med observation 1/2 - 1 timme efteråt. När det inte finns allergiantikroppar mot penicillin så är det vanligt att en förnyad behandling med penicillin förlöper utan några problem över huvud taget.

När det gäller linkosamider (Dalacin) och makrolider (Surlid) är mekanismerna för biverkningar inte klarlagda. Det finns därför inte heller något test som kan förutsäga risken för en allvarlig biverkan när det gäller dessa läkemedel.
Det är inte lämpligt att fortsätta att ta en medicin om biverkningar börjat uppstå.

Min reflektion när jag läser din fråga är att det förefaller viktigt att ta reda på om du säkert har en "äkta" allergi mot penicillin eller ej- om det inte redan är gjort. Om du inte har allergiantikroppar mot penicillin så finns en öppning för att diskutera med din läkare om ett eventuellt användande av penicillin i framtiden. Skulle bedömningen bli komplicerad så finns allergispecialister att konsultera för att få råd. Vid en allergimottagning kan som sagt även sk provokationsförsök med penicillin utföras i utredningssyfte.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons