Fakta | Allergi

Allergitester

För att avgöra om en patient har en allergi som orsak till sina besvär använder sig läkaren först och främst av sjukhistorien. I vissa fall kan han eller hon behöva stöd för det han kommit fram till. Det finns då vissa tester att ta till.


Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Anders Berg

Annons

Pricktest

Pricktestet är det vanligaste hos en allergiläkare. Vanligtvis ingår i ett standardtest våra vanliga pollen, pälsdjur och dammkvalster. Det finns många andra ämnen att komplettera med.

Testet går till så att man på underarmens insida droppar en droppe med extrakt och sedan sticker genom droppen in i huden. Överskottet tas bort och man väntar sedan 15 minuter för att se hur stor reaktionen blir för olika ämnen.

Detta test mäter så kallade IgE-antikroppar.

Annons
Annons

Blodprovstest

Genom att ta en liten mängd blod kan man på laboratoriet testa en stor mängd olika allergiframkallande ämnen för att se om det finns IgE-antikroppar i det cirkulerande blodet. Man kan också mäta antikroppar mot ett visst antal vanliga allergiframkallande ämnen och få ett så kallat screeningmått som kan tala för eller emot allergi.

Lapptest

Hudläkarna använder ett test för att se om kontaktallergi förekommer. Då sätter man lappar på ryggen med olika ämnen som man vill testa. Dessa tas bort efter en tid och efter 3 dygn kan man se om det blivit någon reaktion på något ämne.

Provokation

Födoämnen är svåra att testa. Man använder därför ofta en testmetod som innebär att man avlägsnar ett misstänkt ämne från maten under 1-2 veckor. Har symtomen då förbättrats tillför man det misstänkta ämnet, i ökande doser under kontrollerade former, för att se om symptomen återkommer.

Annons
Annons

Läs mer om allergi här »


Annons
Annons
Annons