Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Reumatism

Spondylartriter hos vuxna

Spondylartriter är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av inflammation i ryggen, leder, senor och ibland tarmar eller ögonen. Gemensamt för sjukdomarna är att de ofta uppstår i relativt låg ålder, ofta före 30 års ålder.


Uppdaterad den: 2021-08-18

Annons

Vad är spondylartrit?

Beteckningen spondylartrit (artrit betyder ledinflammation) refererar till en grupp sjukdomar som delar vissa sjukdomssymtom från leder och ledband. Dessutom är det en ledsjukdom som är vanligast hos unga personer, till skillnad från till exempel artros eller reumatoid artrit.

Spondylartrit är inte så vanligt, man tror att cirka 0,5 till 1,5 procent av befolkningen har denna typ av sjukdomar. Inflammatorisk ryggsjukdom och odifferentierad spondylartrit (se nedan) är de vanligaste typerna av spondylartriter. Reaktiv artrit är den minst vanliga typen.

Annons
Annons

Symtom

De mest framträdande symtomen är inflammation i leder i ryggen, asymmetrisk inflammation i en eller några få leder – särskilt i benen – och entesit,  inflammation på ställen där ledband eller senor fäster till ben. Andra symtom kan vara hudutslag, inflammationer i ögon eller tarm, eller en ledinflammation i samband med en nylig eller pågående infektion.

Indelning

Spondylartritfamiljen består av följande tillstånd:

  • Inflammatorisk ryggsjukdom, eller axial spondylartrit, med som viktigaste diagnos ankyloserande spondylit
  • Reaktiv artrit, en inflammation i en led som har utlösts av en infektion som är utanför leden.
  • Spondylartrit associerat med psoriasis – psoriasisartrit
  • Spondylartrit associerat med tarmsjukdomarna Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
  • Juvenil idiopatisk artrit (JIA), en spondylartrit som börjar hos barn före 16 års ålder
  • Odifferentierad spondylartrit – tecken på spondylartrit som inte kan klassificeras som något av ovanstående diagnoser

Orsak

Kunskap om hur spondylartriter uppstår är begränsad. Mekanismerna antas vara komplexa och exponering för mikroorganismer och belastning av leden. Det verkar också finnas en ärftlig komponent. Vid ankyloserande spondylit uppskattar man att 90 % av risken beror på ärftlighet. Kopplingen till antigenen HLA-B27 är den starkaste kända genetiska (ärftliga) riskfaktorn.

Annons
Annons

Olika symtombilder

Ryggsmärtor till följd av inflammationsförändringar är det vanligaste symtomet vid engagemang av ryggen. Typiskt debuterar ryggsmärtorna före 45 års ålder, tillståndet utvecklas gradvis med stelhet och smärta efter vila. Besvären förbättras vid fysisk aktivitet.

Ledinflammationer (perifera artriter) på andra ställen än i ryggen börjar i regel akut och är först och främst lokaliserade till benen, särskilt knän och fotleder, men alla leder kan bli angripna. Ledinflammationen är typiskt asymmetrisk, alltså inte likadan på båda sidor, och ofta är bara en till tre leder inflammerade. Ledinflammationer i knä och fotleder kan ge betydande svullnad.

Entesis är beteckningen på det område där ledband, senor och ledkapslar fäster till ben. Beteckningarna entesit och entesopati berättar att det här området är inflammerat, vilket är ganska typiskt för spondylartiter. De vanligaste lokalisationerna för sådana inflammationer är vid hälarna, vid akillessenans fäste eller på den plats under foten där en senplatta fäster till hälbenet. Tillstånden är ofta förknippade med kraftiga smärtor och ömhet.

Daktylit – ”korvtå” eller ”korvfinger” (sausage digits) – är ett annat mycket typiskt symtom vid spondylartriter. Till skillnad från vanliga ledinflammationer där svullnaden är begränsad till lederna så är hela tårna/fingrarna svullna vid daktylit. Ofta ömmar och smärtar det förvånande lite. Daktylit förekommer också vid en rad andra tillstånd.

Ögoninflammationer kan vara en förhållandevis lindrig inflammation i ögats yttre hinna (konjunktivit) eller en allvarligare inflammation i regnbågshinnan. Den första ögoninflammationen uppstår i regel akut och ensidigt och kan vara det första symtomet på spondylartrit. Inflammation i regnbågshinnan varar i regel i flera månader och följer inte nödvändigtvis ledinflammationens förlopp. Inflammationen kan vara återkommande. 

Många personer med spondylartrit får inflammationsförändringar i tarmslemhinnan. Ofta ger dessa förändringar inga symtom. Däremot har cirka 20 procent av alla patienter med kronisk inflammationssjukdom i tarmen (Crohns sjukdom och ulcerös kolit) symtom på spondylartrit.

Diagnos

Diagnosen baseras på en samlad bedömning av sjukdomshistorien, undersökningsfynd, blodprover och ofta bilddiagnostik. Blodsänka och CRP är förvånansvärt ofta normala eller bara något förhöjda.

Vilka övriga undersökningar som görs beror på hur spondylartriten manifesterar sig. Magnetkameraundersökning (MR) kan avslöja förändringar i ryggen i ett tidigt skede.

Behandling

En tidig diagnos är viktigare än förr eftersom det nuförtiden vanligen finns effektiv behandling av spondylartrit. Användning av inflammationsdämpande läkemedel (NSAID) är effektivt som korttidsbehandling. Andra läkemedel kan bli aktuella om dessa inte tolereras eller vid specifika symtom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.