Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Vaccination

Vaccinationer – så fungerar det

Vid en vaccinering tillförs kroppen antigener eller antikroppar för att uppnå ett bättre skydd mot infektionssjukdom. Förenklat uttryckt tränar en vaccination kroppens immunförsvar så att det bättre kan känna igen och bekämpa bakterier, virus och andra mikroorganismer.


Publicerad den: 2008-10-02

Vaccinationer – så fungerar det
Annons

Det finns två huvudtyper av vaccinationer:

  • vaccination med levande, icke sjukdomsframkallande mikroorganismer.
  • vaccination med inaktiva, döda mikroorganismer

Olika vaccin skyddar olika länge och många behöver tas i upprepade doser. I Sverige vaccineras barn med trippelvaccination mot difteri, stelkramp, och kikhosta och mot mässling, påssjuka, röda hund och polio. Ibland ges också BCG-vaccination mot tuberkulos. Vaccin mot livmoderhalscancer erbjuds i barnvaccinationsprogrammet till alla flickor födda 1999 eller senare från och med 2010.

Se rekommendationer för vaccination vid utlandsresa »

Annons
Annons

Vad är antigener och antikroppar?

Vid en vaccination tillförs antigener, som framkallar ett skyddande immunsvar i form av antikroppar oftast i sprutform eller som drickbart vaccin. Antikroppar kan tillföras utifrån i form av immunoglobulin (passiv vaccination) till exempel gammaglobulin.

Antigener är ämnen (molekyler) som stimulerar kroppens produktion av antikroppar (ett slags protein). De startar alltså en reaktion i kroppens immunförsvar och tillsammans ger antigener och antikroppar ett försvar mot sjukdom.

Vid en vaccination tillförs kroppen antigen från sjukdomsframkallande mikroorganismer, bakterier, bakteriers toxin (gift) eller virus. De är behandlade på ett sätt som gör att de inte kan framkalla sjukdom samtidigt som de har tillräcklig styrka att starta en immunologisk reaktion.

Vaccinationen sätter igång immunförsvaret

Kroppens immunförsvar identifierar vaccinationens antigener och antikroppar och lär sig hur sjukdomen kan bekämpas. Reaktionen går snabbt och den vaccinerade personen känner sig inte sjuk. Vissa lindriga biverkningar, som övergående feber och ömhet vid insticksstället kan förkomma.

Annons
Annons

Nästa gång kroppen kommer i kontakt med liknande antigener från sjukdomsframkallande mikroorganismer har vaccinationen resulterat i att immunförsvaret känner igen och kommer ihåg hur de ska bekämpas. Vaccination skyddar därmed mot den sjukdom som annars skulle kunna bryta ut genom att antikropparna binder till mikroorganismen och neutraliserar den.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.