Resa under graviditeten

Generellt rekommenderas gravida att undvika länder där det finns en ökad förekomst av exotiska sjukdomar.

Publicerad den: 2013-05-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vart kan du som är gravid resa?

 • I Norden och övriga delar av det tidigare Västeuropa behövs inga vaccinationer och sjukdomsrisken kan liknas vid den vi har hemma. Ett undantag är toxoplasmos. Det går dock att skydda sig mot toxoplasmos genom att följa vissa förhållningsregler för mathållning och livsmedelshygien (se informationstext om toxoplasmos).
 • I det tidigare Östeuropa finns en högre förekomst av en rad sjukdomar, bland annat turistdiarré, toxoplasmos och hepatit A. Det finns därför större anledning att avråda från resor till dessa områden.
 • Den som är gravid rekommenderas inte att resa till mer exotiska resmål där förebyggande åtgärder mot malaria krävs och där risken för allvarliga diarrésjukdomar är stor. Både malaria och tyfoidfeber är farligare för gravida än för andra och infektion kan ofta leda till missfall, svår sjukdom eller skada hos fostret.

Vacciner

 • Gravida ska inte vaccineras med vaccin som innehåller försvagat levande virus. Det innebär följande:
  • BCG (tuberkulos)
  • Gula febern
  • Mässling
  • Röda hund
  • Levande poliovaccin
  • Levande tyfoidvaccin
 • Vid andra vaccin måste riskerna med smitta och sjukdom vägas mot riskerna med vaccinet.

Om toxoplasmos

 • Toxoplasmos är en parasitsjukdom som smittar via vatten eller mat. Parasiten bildas hos katter och sprids till både kött- och växtätare via avföring från katter. De vanligaste smittkällorna är kött som är otillräckligt tillagat och grönsaker.
 • Toxoplasmos ger i de flesta fall inte symtom hos den gravida kvinnan men kan ändå leda till svår sjukdom hos barnet i magen.
 • Det går att förebygga smitta genom att vara mycket noga med mat och dryck. Något absolut förbud mot att resa behövs inte om det ges grundlig information.

Om malaria

 • Malaria är farligare för gravida än andra. Gravida kvinnor och barn är särskilt utsatta för ett allvarligt sjukdomsförlopp vid smitta av den farligaste malariatypen – plasmodium falciparum. Det finns även belägg för att malariamyggor oftare sticker gravida kvinnor.
 • Läkemedel som ger ett tillfredsställande skydd mot falciparuminfektion är meflokin och atovakvon/proguanil. Användning av dessa rekommenderas inte för gravida. Ett alternativ är behandling med klorokin och proguanil men detta ger ett ofullständigt skydd och är svårt att få tag i då proguanil inte längre är registrerat läkemedel i Sverige.
 • Gravida avråds därför från att resa till områden med risk för malaria.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Om diarrésjukdomar

 • En rad bakterier och virus kan ge inflammation i tarmen och diarré. Turistdiarré är mycket utbrett i tropiska och subtropiska områden i utvecklingsländer (10–60 %). Sådana sjukdomar går i de flesta fall över av sig själv. Men hos gravida finns en tendens till att sjukdomarna får ett allvarligare förlopp. Sjukdomarna kan leda till uttorkning och mycket hög feber och det finns risk för att fostret skadas.
 • Den som är gravid bör helst undvika att resa till områden med särskild risk för dessa sjukdomar. Om man ändå måste resa bör man vara särskilt noga med hygieniska åtgärder:
  • Använd enbart flaskvatten. Även tandborstning ska ske i flaskvatten. Använd inte isbitar
  • Grönsaker ska sköljas i rent vatten. Använd helst frukter med skal och skala frukten själv
  • Köttprodukter måste vara tillräckligt kokta eller helt genomstekta
  • Undvik glass och andra mjölkprodukter

Flygresor

 • Långa flygresor innebär en risk för blodpropp. Graviditeten i sig medför en ökad risk för blodpropp. För den som är gravid är det därför särskilt viktigt att förebygga denna komplikation:
  • Man bör vara uppe och gå i flygplanet med jämna mellanrum, till exempel minst en gång i timmen
  • Extra tillskott av vatten eller alkoholfria drycker är positivt
  • Vissa experter rekommenderar stödstrumpor till gravida kvinnor som ska resa långa sträckor
 • Vanligen är koncentrationen av syre i luften lägre i flygplanet än på marken. Detta är inte ett problem för fostret eftersom barnets blod har en hög förmåga att binda syre. För en frisk gravid kvinna har detta heller inte någon betydelse men för gravida kvinnor med blodbrist (anemi) eller hjärtsjukdom kan det innebära en begränsning.
 • Enligt IATA:s riktlinjer kan den som är gravid resa med flyg fram till och med graviditetsvecka 35. I vecka 36 och 37 tillåter man endast flygresor på högst fyra timmar utan mellanlandning. Från och med vecka 38 är det inte tillåtet att flyga. Reglerna kan variera och därför rekommenderas gravida i tredje trimestern att kontrollera reglerna med flygbolaget före avresa.

Om strålning i flygplan

 • Bakgrundsstrålningen är högre i ett flygplan än på marken men strålningsrisken är ändå så låg att en enda resa tur och retur inte innebär några problem. För flygplansanställda, eller kvinnor som reser ofta, kan den totala strålningsbelastningen överskrida det rekommenderade gränsvärdet.

Slutsats

 • Generellt gäller att du som är gravid bör undvika länder där det finns en ökad förekomst av exotiska sjukdomar.
 • Gravida bör i princip undvika resor till exotiska resmål, det vill säga tropiska eller subtropiska områden i utvecklingsländer.
 • Länder i Västeuropa, USA och Kanada anses som säkra.
 • Om du som är gravid ändå måste resa till en avlägsen plats rekommenderas du att rådfråga en läkare med specialistkompetens inom resemedicin.