Små barn, gravida och utlandsresa

Småbarnsföräldrar och gravida som planerar att resa till ett icke-västland bör tänka på vilken risk de utsätter sig själva och sitt barn för.

Uppdaterad den: 2020-02-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Resa till icke-västländer

Resor under dessa särskilda perioder i livet kräver noggrann planering. Reseförsäkringen bör täcka hela familjen och för gravida eventuell för tidig födsel. Längre resor under graviditeten medför i sig en viss risk. Om graviditetskomplikationer skulle uppstå kan risken också ökas av att hälsotjänsterna på vistelseorten håller en lägre standard. Även om spädbarn och mindre barn brukar anpassa sig bra till nya miljöer måste man räkna med minst lika många sjukdomsepisoder på en resa som hemma.

Vissa vaccinationer och malariamedel ska inte ges till barn under en viss ålder. Endast ett fåtal vaccin och de äldre malariamedlen har studerats tillräckligt hos gravida med tanke på fosterskada.

Ökad risk för infektioner

Det är inte nytt att nordbor reser inom arbetet och inte heller att barnfamiljer vistas i avlägsna länder i flera år. Men det är en ny trend att använda föräldraledigheten till att besöka exotiska resmål. Med dagens omflyttningar av människor och den internationella arbetsmarknaden kan det bli långa resor när ett nyfött barn ska hälsa på släkten. Resor under dessa särskilda perioder i livet kräver stor eftertanke och noggrann förberedelse. I stora delar av världen skiljer sig klimatet, kostvanorna och sjukdomsförekomsten från vad vi är vana vid här hemma. De fall av importerade infektionssjukdomar som anmäls i Sverige är få men alla åldersgrupper är utsatta och vissa infektioner drabbar främst de minsta. På vissa platser är sjukdomsrisken så hög att resor dit bör avrådas.

Annons
Annons

Risker för gravida

Den som är gravid bör tänka sig för innan resa till en plats där standarden på förlossningsvård och vård av nyfödda är lägre än hemma. Språkproblem och kulturskillnader kan också försvåra diagnostik och behandling. Graviditeten är ett normalt tillstånd men som ändå är så pass speciellt att man bör vara extra försiktig. Reseförsäkringen ska alltid täcka hemresa för hela familjen i fall av sjukdom och för gravida även eventuell för tidig födsel och ett nyfött barn.

Skaffa information om de lokala förhållandena

Vid längre vistelser är det viktigt att skaffa sig information om de lokala förhållandena: Tillgänglighet till och kvalitet på livsmedel och dricksvatten, hälsotjänster som läkare, tandläkare, sjukhus och apotek samt vilka sjukdomar som förekommer. Företag och organisationer som placerar anställda i länder utanför västvärlden ser ofta till att hela familjen får en hälsokontroll som omfattar rådgivning och vaccinationer, avslöjar eventuell symtomfattig sjukdom och ger lämpliga förhållningsregler för kroniska tillstånd. I hälsoförberedelserna bör även besök hos tandläkare ingå. Tandläkarbehandling behöver inte vara dyr men på många platser i världen kan både hygienen och vårdkvaliteten vara lägre än önskvärt. Längre vistelser innebär en längre tids exponering och därmed en ökad risk för smittsamma sjukdomar, men risken kan minskas genom att själv ha kontroll över mat och hemmiljö.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Sammanfattning

Längre resor under graviditeten medför i sig en viss risk. Om graviditetskomplikationer skulle uppstå kan risken också ökas av att hälsotjänsterna på vistelseorten håller en lägre standard. Små barn har inte själva någon större glädje av att resa men brukar finna sig till rätta när föräldrarna är i närheten. Samtidigt kan det i samhällen med större materiell fattigdom än vårt eget finnas stor värme och medmänsklighet och en barnvänligare miljö. Om man väljer resmål med omsorg och vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika sjukdom kan vistelsen bli en rik och positiv upplevelse för både föräldrar och barn.

Annons
Annons