Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Små barn, gravida och utlandsresa

Om man planerar att resa som småbarnsföräldrer eller gravid kan det vara bra att tänka på försäkring, vaccinationer och behov av förebyggande behandling.


Uppdaterad den: 2021-07-04

Annons

Viktigt att tänka på vid utlandsresa med små barn och under graviditet

Små barn

Om man planerar att resa till tropiska eller subtropiska resmål är det viktigt att grundskyddet som ges på barnavårdscentralen är så fullständigt som möjligt. Det går att tidigarelägga vissa av dessa vaccinationer. Ta därför kontakt med BVC-sköterska, gärna två till tre månader före avresa, så att de eventuella extra vaccinationer som behövs hinner ges. Utöver grundskyddet bör barn vaccineras mot hepatit A om man reser till områden där denna vaccination brukar rekommenderas. Vid osäkerhet kan man kontakta läkare med specialistkompetens inom resemedicin.

Gravida

När man är gravid kan man oftast resa som vanligt. Längre resor under graviditeten medför i sig en viss risk. Planerar man att resa till tropiska resmål och/eller låginkomstländer, kan man ibland behöva förebyggande medicin för att minska risk för allvarliga sjukdomar. Reseförsäkringen bör täcka hela familjen och för gravida eventuell för tidig förlossning, vård av nyfött barn och eventuell hemtransport.  

Resor till områden som ligger över 300 meter över havet avråds under graviditet på grund av att syresättningen minskar och påverkan av detta på fostret ännu inte är undersökt. Det kan dessutom vara svårt att få tillgång till avancerad sjukvård i dessa områden.

Annons
Annons

Ökad risk för infektioner

Vid utlandsresa finns det risk för olika infektioner beroende på resmålet. Barn löper högre risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp än vuxna. Särskilt barn är utsatta för uttorkning på grund av diarrésjukdomar. Även hög lufttemperatur och överhettning ökar risken för uttorkning. Tropiska sjukdomar kan ha ett långt allvarligare förlopp hos barn än hos vuxna.

Vissa infektioner smittar genom myggbett, till exempel malaria och zikavirusinfektion. Det är därför viktigt att skydda sig om man vistas i områden där dessa sjukdomar förekommer. Myggnät, myggmedel och heltäckande kläder kan skydda mot myggbett. Förebyggande behandling till barn och gravida rekommenderas om man planerar att resa till områden med hög risk för malaria. Är man gravid bör man undvika icke nödvändiga resor till områden där det finns utbrott av zikavirus. Zikavirus kan orsaka fosterskador.

För både barn och gravida är det extra viktigt att vara noggrann med hygien, korrekt tillagning av mat och rent vatten 

Risker för gravida

Som gravid är man extra känslig för olika bakterier, virus och parasiter. En annan viktigt del av reseplaneringen är att tänka på vilka vaccinationer som kan vara lämpliga och vilka som man bör avvakta med.  

Långa resor där man sitter stilla länge innebär en risk för blodpropp. Graviditet ökar denna risk varför det är viktigt att tänka på att röra på sig under längre resor. Stödstrumpor kan minska risken för blodproppar och kan därför vara bra att använda vid längre resor.

Är man osäker på om man bör resa på grund av en känd underliggande sjukdom eller tidigare graviditetskomplikationer kan det vara bra att diskutera detta med sin läkare eller barnmorska.

 

Annons
Annons

Skaffa information om de lokala förhållandena

Vid längre vistelser är det viktigt att skaffa sig information om de lokala förhållandena:

  • Tillgänglighet till och kvalitet på livsmedel och dricksvatten
  • Hälsotjänster som läkare, tandläkare, sjukhus och apotek
  • Vilka sjukdomar som förekommer

Vissa företag och organisationer som placerar anställda i tropiska och/eller låginkomstländer ser till att hela familjen får en hälsokontroll som omfattar rådgivning och vaccinationer. Längre vistelser innebär en längre tids exponering och därmed en ökad risk för smittsamma sjukdomar, men risken kan minskas genom att själv ha kontroll över mat och hemmiljö.

Sammanfattning

För barn och gravida kan utlandsresa innebära en större risk för allvarligare sjukdom vid infektioner. Längre resor under graviditeten medför i sig en viss risk. Det är viktigt att tänka på relevanta försäkringar, vacciner och eventuell förebyggande behandling innan avresa. På plats är det viktigt att tänka på hygien, korrekt tillagat mat och rent vatten för att minska risk för sjukdomar. I områden där det finns sjukdomar som kan överföras genom myggbett är det även viktigt att tänka på att skydda sig.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.