Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Malaria – förebyggande av smitta

Ta i god tid före resan reda på vilka vaccinationer och mediciner som behövs i det område som du ska resa till.


Uppdaterad den: 2019-10-14

Annons

Vad är malaria?

Malaria orsakas av en infektion av en parasit som heter Plasmodium. Smittan överförs genom myggbett. Malariamyggan blir själv smittad efter att ha sugit blod från en smittad människa som innehåller omogna former av parasiten (gametozyter). Parasiten utvecklar sig i myggan till det stadium som är smittsamt för människan, och överförs till människan vid myggbett.

Globalt orsakade malaria enligt WHO år 2017 sjukdom hos 219 miljoner människor och uppskattningsvis 435000 dödsfall. I Sverige har de senaste åren cirka 100–200 fall av malaria anmälts per år (190 fal år 2018), alla smittade utanför landets gränser, oftast i Afrika.Malaria orsakas av en infektion av en parasit som heter Plasmodium. Smittan överförs genom myggbett. Malariamyggan blir själv smittad efter att ha sugit blod från en smittad människa som innehåller omogna former av parasiten (gametozyter). Parasiten utvecklar sig i myggan till det stadium som är smittsamt för människan, och överförs till människan vid myggbett.

Det finns fem olika arter av parasiten: plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae och knowlesi. Plasmodium falciparum är den vanligaste, och också den farligaste parasiten.

Annons
Annons

Förebyggande behandling

Innan du åker

 • Om du har tänkt dig att resa bör du i god tid sätta dig in i vilka vaccinationer och mediciner som behövs i det område som du ska resa till. Vänta inte med att boka eventuell läkartid, väntetiden kan vara lång under högsäsong.
 • Om förebyggande behandling (profylax) mot malaria rekommenderas i det område du ska till, ska profylaxen inledas upp till tre veckor före avresa och pågå under hela vistelsen. Man ska dessutom fortsätta med medicinerna efter att man har lämnat malariaområdet:
  • Gravida avråds från onödiga resor till malariaområde. Om man blir smittad är detta ett allvarligt tillstånd både för fostret och modern
  • Det finns också begränsningar för gravida när det gäller användning av läkemedel för malariaprofylax

När du har kommit fram

 • Risken för smitta är störst mellan solnedgång och soluppgång. Under denna period bör kroppen skyddas med kläder och myggrepellerande sprej användas minst var fjärde timme på de delar som inte är kontinuerligt täckta:
  • Myggmedlen bör vara av den typ som innehåller dietyltoluamid ofta förkortat DEET alternativt icardin. Andra effektiva myggmedel är produkter utvecklade från citron-eukalyptusblad som innehåller p-mentan-3,8-diol (PMD).
 • Bostad eller övernattningsställen bör undersökas med tanke på myggor.
 • Myggnät rekommenderas där man sover. För optimal effekt så ska myggnätet vara impregnerat, det vanligaste impregneringsmedlet är permetrin.
 • Hotellrum med klimatanläggning är vanligen myggfria, men vidta ändå försiktighetsmått. Se efter om du kan se några myggor.
 • Stäng fönster och dörrar innan du tänder ljuset i rummet på kvällen.
 • Mer detaljer om förebyggande av smitta, se mer information om myggbettsprofylax.

Hur säker är malariaprofylaxen?

 • Det är viktigt att komma ihåg att förebyggande behandling inte ger dig 100 % säkert skydd.
 • Får du feber på resan eller under den första tre månaderna efter att du har kommit hem ska du så snart som möjligt ta dig till läkare för att utreda vad febern beror på och utesluta att det är en malariainfektion. Regeln är att det handlar om malaria tills motsatsen bevisats:
  • Samtidigt kan det vara bra att veta att feber de första sju dagarna i ett malariautsatt område inte kan vara malaria då inkubationstiden alltid är minst en vecka
 • Det är alltid viktigt att informera om att man har varit i ett malariautsatt område när man söker läkare.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.