Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Meflokin

Meflokin är ett effektivt läkemedel mot malaria, men ger inte 100 % skydd.


Uppdaterad den: 2019-09-09

Annons

Allmänt

Läkemedlet meflokin används som förebyggande behandling i områden där det finns malariaparasiter som är motståndskraftiga (resistenta) mot klorokin. Meflokin verkar på malariaparasiten under den fas då den angriper kroppens röda blodkroppar. Preparatet är verksamt mot alla fyra arterna av malariaparasiten, Plasmodium: P. falciparum, P. malariae, P. ovale och P. vivax. Meflokin kan också användas för att behandla malaria, då i 4–5 gånger högre dos.

Meflokin har funnits på marknaden sedan slutet av 1980-talet och har använts av miljontals resenärer som malariaprofylax. Frekvensen av biverkningar är mycket svår att uppskatta då läkemedlet tas under en längre tid, varför en mängd olika symtom kan uppträda av naturliga orsaker utan att de behöver vara orsakade av meflokin. Vissa studier har kopplat intag av meflokin till en ökad förekomst av psykiska symtom som mardrömmar, ångest, depression, rastlöshet och förvirring. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket ska man sluta använda meflokin och kontakta läkare för annan profylaxrekommendation om dessa besvär uppträder. Mer allvarliga psykiska symtom och krampanfall har också rapporterats i låg frekvens.

De flesta biverkningar som uppstår vid meflokinanvändning har visat sig efter tre doser. Det är därför vanligt att rekommendera att börjar med detta läkemedel 2–3 veckor före avresa (en dos per vecka) för att kontrollera att man tål preparatet medan det ännu finns tid att byta behandling. 

Barn under 5 kg bör inte använda meflokin. Personer som har eller har haft depression, generaliserat ångestsyndrom, psykos, schizofreni eller andra psykiska sjukdomar inklusive självmordstankar ska inte använda meflokin. Detsamma gäller om man har haft krampanfall.

Annons
Annons

Dosering

Meflokin är godkänt som förebyggande behandling av malaria. Preparatet ska tas en gång i veckan, dosering efter kroppsvikt (se tabell nedan). Preparatet kan användas förebyggande i månader och år utan uppehåll.

  • Behandlingen påbörjas minst en vecka, men helst 2–3 veckor före inresa till malariaområde.
  • Dosering är 5 mg/kg som tas i en dos på samma veckodag varje vecka under hela vistelsen (se tabell). 
  • Behandlingen fortsätter fyra veckor efter utresa från malariaområde.

 

Vikt Antal tabletter
5–20 kg 1/4
>20–30 kg 1/2
>30–45 kg 3/4
>45 kg 1

Graviditet

Gravida bör avrådas från att resa till malariaområden om resan inte är nödvändig. Om den gravida ändå reser, är det viktigt att använda adekvat förebyggande behandling. Meflokin kan användas som malariaprofylax under hela graviditeten.

Preparatet kan användas under amning då mängden som passerar över i bröstmjölken är liten.

Interaktioner

Meflokin kan påverka andra läkemedel, och andra läkemedel kan påverka effekten av meflokin. Det är därför viktigt att informera sin läkare om man tar andra mediciner.

Hur bra är skyddet?

Även om meflokin är ett effektivt preparat så ger det inte ett hundraprocentigt skydd. Det är därför viktigt att alltid söka läkare vid feber inom tre månader efter vistelse i ett malariaområde, även om mediciner tagits enligt ordination. Feber efter sådana vistelser betraktas som malaria tills motsatsen bevisats. Tänk på att malaria kan vara en livsfarlig infektion om den inte snabbt behandlas.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.