Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Egenbehandling av malaria – reseapotek

Malarialäkemedel för egenvård är bara aktuellt för resenärer som löper en relativt låg risk att få malaria. Vid högre risk rekommenderas profylax.


Uppdaterad den: 2019-10-14

Annons

Egenbehandling av malaria

I mycket sällsynta fall kan det vara aktuellt att utrusta resenären med malariamediciner för den händelse att hen utvecklar febersjukdom och inte kan nå kontakt med sjukvård inom ett dygn. Malarialäkemedel för egenvård är bara aktuellt för resenärer som löper en relativt låg risk att få malaria (1/10 000–1/50 000). Vid högre risk rekommenderas profylax.

Personer som står på effektiv profylax med atovakvon-proguanil, meflokin eller doxycyklin ska inte använda egenbehandling.

De som utrustas med medicin för egenbehandling ska instrueras att söka lokal sjukvård så snart som möjligt efter påbörjad behandling. Egenbehandling ska inte innebära att man avstår från att söka vård då feber i lågriskområden mycket oftare orsakas av någon annan sjukdom än malaria.

Vilket läkemedel?

Läkemedlet som man använder som förebyggande behandling ska inte användas för egenvård.

Det mest lämpliga läkemedlet för egenvård bland de i Sverige tillgängliga läkemedlen är artemeter-lumefantrin.

Allmänt

Egenbehandling får inte ersätta råd om att snabbt söka läkare om man får symtom som kan bero på malaria, det vill säga feber, frossbrytningar, huvudvärk och muskelsmärtor. Om läkare inte kan nås snart efter inledd egenbehandling ska egenvården genomföras enligt doseringsanvisningarna vid malariabehandling som även ska skrivas på receptet. Under egenvården kan man använda febernedsättande medicin (till exempel paracetamol).

Den resande ska konsultera lokal läkare/lokal sjukvård vid första möjliga tillfälle, även om inte alla doser har tagits och även om han/hon känner sig helt återställd.

Annons
Annons

Dosering

Artemeter-lumefantrin

  • Artemeter-lumefantrin:
    • Vuxna: En dos på fyra tabletter tas var åttonde timme totalt sex gånger; vid 0, 8, 24, 36, 48 och 60 timmar, det vill säga totalt 24 tabletter under loppet av 60 timmar/2,5 dygn.

Atovakvon-proguanil och meflokin

  • Atovakvon-proguanil och meflokin rekommenderas inte för egenbehandling.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.