Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Exotiska resmål och sjukdomsrisk

Allt fler av oss reser till exotiska resmål som innebär risker för ovanliga sjukdomar och andra hot mot vår hälsa. Mycket av detta kan förebyggas.


Publicerad den: 2016-01-07

Annons

Världen blir allt mindre, och allt fler av oss reser till exotiska resmål som innebär risker för ovanliga sjukdomar och andra hot mot vår hälsa. Resemedicin handlar traditionellt om infektionssjukdomar, men en rad andra hot mot hälsan ska också bedömas. Inför och under resan är förebyggande åtgärder viktiga i fråga om:

 • Tropiska sjukdomar.
 • Vanliga sjukdomar.
 • Kroniska sjukdomar.
 • Riskfaktorer knutna till beteende.
 • Icke-biologiska hälsorisker.
 • Den individuella resandes risktolerans.

Hur stor är risken?

Så många som 75 % av korttidsresenärerna till utvecklingsländer rapporterar om olika former av hälsobesvär som uppstått under resan. Triviala besvär dominerar, oftast turistdiarré.

Dödsfall i samband med resor inträffar mycket sällan. Skador, och inte infektioner, är den vanligaste orsaken till dödsfall bland unga resenärer, medan hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland äldre. Bland infektioner är malaria av typen falciparum den vanligaste orsaken till dödsfall, men det är en sjukdom som man lätt kan förebygga.

Annons
Annons

Riskbedömning innan avresa

Före resan ska man identifiera riskfaktorer, bedöma innebörden i dem och söka råd. Generellt bör följande bedömas:

 • Resemålet:
  • Exponeringen för sjukdom och andra hot varierar med land och region
  • Säsongsvariationer kan också ha betydelse. Till exempel kan exponeringen för myggor bli större under regnperioden
  • Var kommer man att vistas? Det kan vara stora, lokala variationer mellan stad och landsbygd
 • Vistelsens längd:
  • Längre vistelser kan öka exponeringarna, kräva fler vaccinationer, antimalariabehandling och särskilda åtgärder om man har en kronisk sjukdom
 • Den resandes individuella förutsättningar:
  • Ålder, kronisk sjukdom, immunbrist, graviditet kan påverka risken med särskilda resmål

Hur undviker man riskerna?

Insektsburen sjukdom

 • Exempel:
 • Förebyggande åtgärder:
  • Insektsmedel, myggmedel, skyddar effektivt mot många insektsburna sjukdomar
  • Bär ändamålsenliga kläder – löst sittande, som täcker så mycket hud som möjligt – vid resa till högriskområden – se myggbettsförebyggande åtgärder
  • Använd permetrin-impregnerade myggnät när man vistas i högriskområden
  • Antimalariamedel förebygger effektivt malaria – se reseapotek

Matburen sjukdom

 • Exempel:
 • Förebyggande åtgärder:
  • Koka all mat väl, undvik mat som inte kan kokas eller skalas
  • Överväg egenbehandling av turistdiarré:
   • Förstahandsval ciprofloxacin 500 mg x 2 gånger per dag under 1–3 dagar (vuxna)
   • Eventuellt azitromycin 500 mg per dag i 1–3 dagar i Sydostasien (vuxna)
  • Stoppande medel som loperamid kan användas förutsatt att varken feber eller blodig diarré förekommer

Vattenburen sjukdom

 • Exempel:
 • Förebyggande åtgärder:
  • Drick enbart drycker på flaska, eller kokta, mikrofiltrerade eller kolsyrade drycker
  • Undvik is i dryckerna, borsta inte tänderna i kranvatten
  • Eventuell antibiotikaprofylax som beskrivet för matburen infektion
  • Eventuell egenbehandling med antibiotika som beskrivet för matburen infektion
  • Undvik att bada i icke-klorerat sötvatten

Solskador

 • Exempel:
 • Förebyggande åtgärder:
  • Klä sig förnuftigt, bär en bredbrättad hatt
  • Använd solskyddsfaktor
  • Undvik solen mitt på dagen

Höjdsjuka

 • Exempel:
  • Akut höjdsjuka, vatten i lungorna (lungödem) som en följd av höjdsjuka, hjärnödem som en följd av höjdsjuka
 • Förebyggande åtgärder:
  • Långsam uppstigning för att ge tid för acklimatisering. 300 meter per dag över 2 400 meter 
  • Snabb nedstigning rekommenderas om sjukdom uppstår
  • Överväg förebyggande behandling med acetazolamid 125–250 mg om dagen – kräver recept från läkare

Transportrelaterad sjukdom

 • Exempel:
 • Förebyggande åtgärder:
  • Att undvika joniserande strålning är särskilt viktigt för gravida och de som reser mycket
  • Se till att dricka tillräckligt, rör på dig i kabinen, använd eventuellt stödstrumpor – det kan minska risken för djup ventrombos under långa flygturer – läs om Långa flygresor
  • Vänta 12–24 timmar med att flyga efter att man har dykt, med tanke på dekompressionen
  • Skopolamin, 1 mg plåster var tredje dag minskar risken för bil-/sjösjuka
  • Slemhinneavsvällande medel före flygresan kan prövas av disponerade individer, till exempel näsdroppar eller tabletter med fenylpropanolamin
  • Drick ordentligt och undvik koffein – det kan minska risken för jet-lag
  • Eventuellt kan intag av koffeinhaltig dryck efter ankomst förhindra sömn, eventuellt kan sömnmedicinen melatonin främja sömn. Exponering för dagsljus på dagen och dämpat ljus på kvällen kan påskynda anpassningen

Olyckor

 • Exempel:
  • Kollisioner med motorfordon, fall, drunkning
 • Förebyggande åtgärder:
  • Var uppmärksam i trafiken
  • Använd bilbälte, eventuellt andra personskyddande åtgärder
  • Undvik att köra på kvällen
  • Se till att ha nödvändig försäkring

Politiska oroligheter

 • Exempel:
  • Trakasserier, arrestering, kidnappning
 • Förebyggande åtgärder:
  • Undvik stora folksamlingar och demonstrationer
  • Res i par eller i små grupper
  • Bekanta dig med viktiga, lokala lagar
  • Var uppmärksam på att personer med dubbelt medborgaskap kan underkastas lokala förordningar, inklusive inskrivning för militärtjänst
Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

Vaccinationer och förebyggande av malaria

 • Ta reda på vilka vaccinationer som behövs för ditt resmål. Se till att få dessa vacciner, de minskar risken för sjukdom under resan.

Undvik insektsbett

 • Insektsburen sjukdom är en viktig orsak till sjukdom hos turister.
 • En del sjukdomar kan bara undvikas genom att hålla insekterna på avstånd.
 • DEET (N,N-dietyl-m-toluamid) 30 % är de mest effektiva och tryggaste tillgängliga insektsmedlet och rekommenderas alla resande.
 • Riktig klädsel, myggnät impregnerade med insektsdödande medel bör användas i högriskområden och andra försiktighetsåtgärder kan minska risken för insektsburna sjukdomar.

Mat och vatten

 • Mat- och vattenburna sjukdomar är de vanligaste orsakerna till sjukdomar i form av turistdiarré bland turister.
 • Fluorokinoloner är förstahandsval av antibiotika, även om resistens bland Campylobacter finns på en del ställen – kräver recept från läkare.

Miljö

 • Bad i sötvatten:
  • Schistosomiasis och Naegleria-infektion kan uppstå efter att man simmat i icke-klorerat sötvatten
 • Bad i saltvatten:
  • Även om det är tryggare att bada i saltvatten än i sötvatten bör man bedöma strömförhållanden, föroreningar och risker från det marina livet
 • Extrema temperaturer, solexponering och dehydrering är andra miljöhot.
 • Vistelse på höjder över 2 400 meter innebär risk för höjdsjuka:
  • Planera om möjligt acklimatisering, använd eventuellt acetazolamid i förebyggande syfte
  • Hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdomar och hjärnsjukdom kan öka risken för höjdsjuka

Sexuellt överförbara sjukdomar

 • Tillfälligt och oskyddat sex ökar risken för hiv, hepatit B och andra könssjukdomar.
 • Kondom minskar, men eliminierar inte risken för smitta.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.