Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förebygga myggbett

I områden med malaria rekommenderas att man vid vistelse utomhus efter solens nedgång skyler huden med strumpor, långbyxor och långärmade plagg.


Uppdaterad den: 2019-10-14

Annons

Förebygga myggbett

Malariaprofylax handlar inte bara om läkemedel utan det är också viktigt att skydda sig mot myggstick. Ingen bör få ett läkemedelsrecept utskrivet utan att ha fått grundläggande information om hur man förebygger myggstick.

Malariamyggan (Anopheles) är mest aktiv mellan solnedgång och soluppgång, det vill säga i mörkret, och trivs också bra inomhus. I områden med malaria rekommenderas att man vid vistelse utomhus efter solens nedgång skyler huden med strumpor, långbyxor och långärmade plagg. Dessutom rekommenderas användning av myggmedel som innehåller dietyltoluamid (DEET) eller motsvarande på huden. Myggnät bör vara impregnerade med permetrin som håller både mygg, andra insekter, och vägglöss borta.

DEET är det mest använda medlet i myggmedel både i Sverige och på andra håll i världen. I koncentrationer under 20 % skyddar DEET under 1–3 timmar. Vid högre koncentrationer (50 %) varar skyddet uppemot 12 timmar. I Sverige är det inte tillåtet att ha mer än 40 % DEET i myggmedel.

Insektsmedel som innehåller icaridin har visat sig lika effektivt som DEET. Andra effektiva myggmedel är produkter utvecklade från citron-eukalyptusblad som innehåller p-mentan-3,8-diol (PMD).

Man avråder från användning av sojaolja, citronellaolja, örtextrakt eller homeopatiska ämnen som myggmedel!

Myggnät bör vara impregnerade med permetrin som håller både mygg, andra insekter och vägglöss borta. Kläder kan också impregneras men permetrin för detta ändamål finns inte tillgängligt i Sverige.

Efter solnedgång är du bäst skyddad inomhus med samtidig användning av myggnät runt sängen och myggnät i dörrar och fönster. Myggen gömmer sig ofta under sängar och möbler, samt inne i skåp.

Malariamyggan dras till ljus i skymningen. Därför bör man inte tända lampor innan man har stängt dörrar och fönster. Hotellrum med luftkonditionering är oftast myggfria.

I många länder är malariaförekomsten värst i låglandet, men mycket lägre eller helt obefintlig i kallare höglandsområden. Vid resor på landsbygden i områden med malaria kan man minska risken för sjukdom genom att förlägga sina övernattningar till höglänta områden. Det är i övrigt bra att lyssna till lokal information om malariaförekomsten där man bor eller gör uppehåll.

Denguefeber

Denguefeber smittar också genom myggbett. Men denna mygga (Aedes) är aktiv även dagtid, särskilt tidigt och sent på dagen. Myggen kan också finnas i stadsområden. Du bör därför skyla huden med kläder också på dagtid. I övrigt gäller samma förhållningsregler som med malaria-myggor. Kontrollera om denguefeber är en aktuell sjukdom för området dit du ska resa!

Japansk encefalit

Överföres av Culex myggan. Den uppför sig ungefär som malariamyggorna och samma förhållningsregler gäller.

Annons
Annons

Hur skyddar man barnen?

God myggbettsprofylax är viktig! Barn (och gravida) är särskilt utsatta för allvarlig malariasjukdom.

Barn som inte själv förflyttar sig kan effektivt skyddas genom att se till att ha impregnerade nät över säng, lekhage, vagn och så vidare. Babykorg bör förses med myggtätt material.

Myggmedel ska användas med eftertanke. Barn absorberar förhållandevis mycket av det som smörjs in i huden på grund av stor kroppsyta i förhållande till kroppsmassa. Tillverkarna rekommenderar inte dietyltoluamid (DEET) till barn under två år. Till barn över tre år bör medlet användas med försiktighet och bara på mindre hudytor.

Utlandsfödda

Statistik över förekomst av malaria visar att individer som levt i områden med malaria, eller de som besöker hemlandet efter längre vistelse i Sverige, utgör den största gruppen av påvisat malariasjuka i Sverige. Individer som reser hem på besök till sina tidigare hemländer är därför en viktig målgrupp för rådgivning om malaria. Detta gäller särskilt personer från afrikanska länder söder om Sahara.

Personer som över tid utsätts för malariasmitta kommer att utveckla delvis eller full immunitet, men bara mot den aktuella malariatypen. Immuniteten förloras gradvis när de inte längre är utsatt för parasitinfekterade myggstick. Dessa personer kommer därför efter en tid i Sverige vara mottagliga för malariasmitta vid resa till malariaområden.

Annons
Annons

Kom ihåg!

För många resenärer – särskilt till malariaområden i Afrika – är det nödvändigt med förebyggande läkemedelsbehandling utöver dessa myggskyddande åtgärder.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.