Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Medicinsk behandling vid stressymtom

Det finns ingen medicinsk behandling mot stressen i sig, men stress kan medföra en lång rad psykiska och fysiska symtom, som eventuellt kan behandlas medicinskt.

Publicerad den: 2008-10-02

Annons

En del stressade människor uppsöker läkare. Det som driver dem kan vara en direkt upplevelse av stress, men några är oroliga för att de har en annan sjukdom. Detta beror på att stress kan ge en lång rad psykiska och fysiska symtom. Några av symtomen är:

  • Dålig nattsömn
  • Dålig mage
  • Sura uppstötningar
  • Magsår
  • Smärtor/kramper i hjärtat (angina pectoris)
  • Nedsatt immunförsvar
  • Andra stressymtom (nedsatt smärttröskel/stressmärtor).

Det är mycket viktigt att först och främst försöka avlägsna orsaken till stress. I en övergångsperiod kan man dock välja att ge medicinsk behandling av symtomen som stressen orsakar. I det följande gås behandlingsmetoderna mot olika symtom igenom.

Annons
Annons

Dålig nattsömn

Det har länge varit känt att stress kan ge dålig nattsömn. När man är stressad fortsätter hjärnan och kroppen att arbeta med problemen på natten. Dålig sömn gör att man blir trött på jobbet och känner att det blir ännu svårare att få dagen att räcka till - arbetsmässigt och privat. Detta kan leda till en ond cirkel.

Det finns många tips om hur man avhjälper sömnproblem. Men som sista utväg kan ens läkare välja att ge medicinsk behandling för att bryta den onda cirkeln. Dålig nattsömn behandlas oftast med sömnmedel. Sömnmedel är oftast produkter som har stor likhet med lugnande medel och är baserade på ämnen ur benzodiazepin-gruppen. Därmed är det lätt att bli beroende.

Idag finns speciella insomningstabletter som verkar snabbt och en stor del av ämnet har lämnat kroppen igen nästa morgon. Men observera att sömnmedel alltid är en kortsiktig lösning och inget som håller i längden.

Dålig mage

Magen reagerar ofta på stress bland annat kan man få dålig mage. Generellt kan det ge symptom som irritabel tjocktarm, IBS, det vill säga att man kan få både diarr&eacute och hård avföring. Dålig mage kan dessutom bero på att personer med stress kan ha dåliga och oregelbundna kostvanor. Irritabel tjocktarm kan delvis avhjälpas genom att man använder fiberprodukter men framförallt ser till att hålla regelbunda mat- och toalettvanor.

Annons
Annons

Sura uppstötningar

Magen kan typiskt även reagera med för mycket magsyra. Det kan ge allt från ont i mellangärdet till sura uppstötningar och kanske rentav magsår. Om man upplever ett eller flera av dessa symptom bör man diskutera det med sin läkare. Symptomen behandlas ofta med medicin. Det kan bli aktuellt med antingen syraneutraliserande medicin eller medicin som förhindrar produktionen av magsyra.

Hjärtkramper/-smärtor

Vid stress producerar kroppen en rad hormoner, så kallade stresshormoner eller "fight or flight"-hormoner. Det kan ge symptom i kroppen, som till exempel hjärtkramper, hjärtsmärtor, darrningar eller rodnad. De här symptomen kan till exempel behandlas med mediciner som betablockerare eller lugnande medel. Detta sker dock bara i undantagsfall och normalt bara vid akut stress.

Nedsatt immunförsvar

Det talas ofta om att stress kan vara orsak till att man får andra sjukdomar på grund av att ens immunförsvar är försvagat. Detta är inte vetenskapligt utrett, men det finns teorier om att det bland annat kan bero på en överproduktion av binjurbarkhormon, som sätter ned immunförsvaret.

Det påstås ofta, särskilt i reklamsammanhang, att man behöver fler vitaminer, såsom antioxidanter, när man är stressad. Det är dock ännu inte vetenskapligt klarlagt. Men om man vill ta vitaminer rekommenderas det att man tar en vanlig multivitaminprodukt, gärna en som är framställd "under farmaceutisk kontroll" och av välkänd fabrikant.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om stressyndrom på NetdoktorPro »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons