Fakta | Psykiatri

Viktnedgång hos vuxna, symtomguide

Ofrivillig viktnedgång är ett symtom ska utredas.

Publicerad den: 2013-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Vad är viktnedgång?

 • Vikten varierar normalt något hos de flesta människor.
 • Vikten är naturligtvis ett resultat av balansen mellan den energi man förbränner och den energi kroppen tillförs genom mat och dryck.
 • När kroppen förbränner mer än den tillförs, leder det med tiden till att man går ner i vikt.

Definitioner

 • Hos vuxna definieras viktnedgång som:
  • Nedgång med mer än 5 % av den normala vikten på kortare tid än sex månader.
  • Eller nedgång med 10 % av den normala vikten på kortare tid än ett år.

Några tips om viktnedgång

 • Viktnedgång hos vuxna hänger ofta samman med psykiska och psykosociala förhållanden.
 • Frivillig viktminskning kan ha gynnsamma hälsoeffekter hos överviktiga men kan också vara ett resultat av ätstörningar hos normalviktiga vuxna och ungdomar.
 • Ätstörningar hos ungdomar och vuxna förekommer hos knappt 10 % av kvinnorna i åldern 16–35 år.
 • Påtaglig viktminskning är inte en naturlig del i åldrandeprocessen.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Psykiska orsaker:
  • Stress
  • Sömnlöshet
  • Depression eller ångest
 • Anorexi:
  • Förekommer främst hos unga flickor
  • Äter inte kaloririk mat, störd kroppsuppfattning, otillräcklighetskänsla, överaktivitet bland annat i form av hög träningsaktivitet, humörsvängningar, tvångstankar eller -handlingar, ångest
 • Bulimi:
  • De flesta bulimiker är kvinnor. Genomsnittlig debutålder är 19 år
  • Bulimi kännetecknas av upprepade episoder med hetsätning samt överdrivet fokus på kroppsvikten. Hetsätning och matorgier följs av kräkningar, fasta eller användning av läkemedel – laxermedel, vätskedrivande medel och sköldkörtlelhormon – för att gå ner i vikt
 • Cancersjukdomar:
  • Särskilt cancer i magtarmkanalen - matstrupen, magsäcken, tjocktarmen, bukspottskörteln:
   • Förändringar i avföringsmönstret och eventuellt blod i avföringen väcker misstanke
  • Lungcancer eller elakartade blodsjukdomar – akut lymfatisk leukemi, akut myleoisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, kronisk myeloiskk leukemi, non-Hodgkins lymfom och Hodgkins lymfom kan också medföra viktnedgång i ett tidigt skede:
   • Blodbrist (anemi), hudblödningar, infektionstendens och förstorade lymfkörtlar kan vara tecken på allvarlig blodsjukdom.
  • Andelen vuxna patienter med viktnedgång som visar sig ha cancer varierar mellan 1 % och 36 % i olika studier
 • Demens:
  • På grund av bristande näringsintag
 • Diabetes typ 1 eller typ 2:
  • Viktminskning förekommer särskilt i början av sjukdomsförloppet – och särskilt vid typ 1
 • För hög ämnesomsättning – hypertyreos:
  • Ett tillstånd som förekommer klart oftare bland kvinnor än män
  • Typiska symtom kan vara darrning, viktnedgång trots god aptit, svettning och värmeintolerans, hjärtklappning, rastlöshet och irritabilitet
 • Hjärtsvikt:
  • Särskilt hos äldre och personer med känd hjärtsjukdom
  • Vanligt förekommande symtom är orkeslöshet, sviktande kondition, hosta, andnöd vid ansträngning, andnöd i plant ryggläge, nattliga anfall av andnöd, hjärtklappning och viktnedgång
 • Kronisk lungsvikt:
  • Särskilt hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL men också hos andra med mångårig lungsjukdom
 • Kronisk njursvikt:
  • Utvecklas ofta under lång tid
  • Symtomen kan spänna från milda till allvarliga – dålig matlust, viktnedgång, orkeslöshet, illamående, klåda, hicka, törst, svullna ben, psykiska förändringar, anemi, muskelkramper och ben- och ledbesvär
 • Användning av vätskedrivande läkemedel eller alkohol/droger

Mer sällsynta orsaker

 • Kroniska infektioner:
  • Till exempel tuberkulos och hiv-aids
 • Inflammationer i tarmsystemet:
  • Crohns sjukdom och ulcerös kolit
 • Näringsbrist:
  • Är sällsynt i Sverige men ses vid långt gången cancersjukdom

Vad vet du om testosteronbrist? Testa dig själv här!

När ska man söka vård?

 • Ofrivillig viktnedgång är ett tecken som ska tas på allvar och man bör uppsöka vården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur mycket har du gått ned i vikt och över hur lång tid?
 • Vad äter du? Hur mycket äter du?
 • Har du dålig aptit?
 • Har du feber?
 • Använder du läkemedel?
 • Har du andra symtom eller besvär?
  • Från magen?
  • Förändringar i tarmtömningsmönstret eller avföringen?
  • Blod i avföringen?
  • Hudblödningar?
  • Ökad infektionstendens?
 • Missbrukar du alkohol eller droger?
 • Har du ätstörningar?

Undersökningar

 • Ofrivillig viktminskning kan var ett tecken på en allvarlig underliggande sjukdom och kräver i de flesta fall att man gör en grundlig kroppsundersökning.
 • Läkaren beställer som regel ett antal blodprover. Läkaren kan också be dig att lämna avföringsprover för att kontrollera om det blöder i mag-tarmkanalen.
 • Beroende på vilka fynd man gör eller vilka misstankar man har, kan det bli nödvändigt med röntgenundersökningar eller endoskopier (kameraundersdökningar av magen eller tjocktarmen).

Remiss

 • Vid fynd som kräver utredning utöver det man kan göra i primärvården, kan man remitteras till en specialist eller bli inlagd på sjukhus.