Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psykiatri

Kroppsliga besvär med psykisk bakgrund, symtomguide

Kroppsliga symtom med psykisk bakgrund betecknas i medicinen som somatisering, Det är kroppsliga symtom där kroppsliga förklaringar inte kan påvisas eller inte står i proportion till de upplevda symtomen.


Uppdaterad den: 2020-02-23
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är somatisering?

 • Kroppsliga besvär med psykisk bakgrund kallas inom medicinen för somatisering.
 • Detta betecknar kroppsliga symtom där fysiska förklaringar inte kan påvisas eller inte står i proportion till de upplevda symtomen.
 • Somatisering har en nära koppling till hälsoångest, där man uppfattar minimala besvär som tecken på allvarlig kroppslig (somatisk) sjukdom.
 • Somatoforma syndrom karakteriseras av ständig eller återkommande oro över symtom eller betydelsen av dessa.

Förekomst

 • Somatisering är mycket vanligt även hos friska vid de flesta reella kroppsliga besvär samt vid vissa psykiatriska besvär.
 • Somatisering ses även som mer isolerade fenomen vid den grupp sjukdomar som kallas somatoforma syndrom. Dessa utgör en mindre del av de personer som somatiserar.
Annons
Annons

Vad är orsaken?

Vanliga orsaker

 • Kroppslig sjukdom måste uteslutas på ett tillfredsställande sätt.
 • Somatoforma syndrom:
  • Personer som upprepade gånger säker vård för kroppsliga symtom
  • Trots att man inte hittar något avvikande vid undersökningar söker den som upplever symtomen om och om igen och önskar nya undersökningar
 • Primär psykiatrisk sjukdom måste utredas:

Sällsynta orsaker

 • Schizofreni:
  • I allmänhet kännetecknas de schizofreni av grundläggande och karakteristiska förändringar av tankesätt och verklighetsuppfattning och av inadekvata eller avtrubbade känsloyttringar. Medvetandegrad och intellektuell kapacitet är vanligtvis upprätthållna, även om vissa tankestörningar kan utvecklas över tid
  • De viktigaste psykiska sjukdomsfenomenen omfattar tankeöverföring, vanföreställningar eller hallucinationer, tankestörningar och negativa symtom
 • Paranoid personlighetsstörning:
  • Personlighetsstörning som präglas av misstänksamhet, dålig tillit, tolkar handlingar som fientliga eller föraktfulla, känslig för kränkningar

När ska man söka vård?

 • Vid kroppsliga symtom som inte har utretts och som inte kan antas vara banala åkommor. 
 • Vid detta tillstånd är utmaningen att inte söka vård för ofta.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Vilka sjukdomar har du haft tidigare?
 • Vilka undersökningar har du genomgått den senaste tiden?
  • Har dessa undersökningar visat något avvikande?
 • Präglas sjukdomshistorien av likadana eller skiftande besvär?
 • Oroar du dig mer för hälsan än vad andra gör?
 • Finns det psykosociala belastningar knutna till symtomen/oron?

Undersökningar

 • Man utreder om det går att påvisa kroppsliga förklaringar till symtomen.
 • Man utreder om det går att påvisa psykiska förklaringar till symtomen.
 • Det är viktigt att göra dessa bedömningar snabbt för att undvika utveckling av ett kroniskt tillstånd.
 • Många med somatiseringstendens går till doktorn mycket ofta. Ofta kommer de tillbaka med samma symtom och det är lätt att prover och undersökningar som har gjorts flera gånger tidigare upprepas.
 • Det är viktigt för läkaren, och andra inom sjukvården, att bryta denna onda cirkel och vara kritisk till behovet av att upprepa tidigare utförda undersökningar.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons