Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Schizofreni hos kvinnor

Är detta något ärftligt eller något som utvecklat sig ? Blir det allt vanligare hos kvinnor att få schizofreni och vilka tecken kan man se?
Svar:
Det blir inte vanligare med schizofreni hos kvinnor men insjuknandemönstret ser lite olika ut. Tidiga tecken på schizofreni är liknande hos män och kvinnor, exempelvis att man hör och ser saker som andra inte ser, känner sig förföljd, orolig och ofta också deprimerad. Schizofreni är delvis ärftligt, men inte större risk om det ärvs från mammans eller pappans sida.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.