Väntetider till BUP har inte förbättrats

Socialstyrelsens uppföljning av väntetidernas utveckling inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, visar på fortsatta problem. Mätningar från 2012 visade på sämre utfall jämfört med 2011. Siffror som hittills presenterats för 2013 tyder inte på någon förbättring.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2013-09-13
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

– Om prognosen för 2013 håller skulle det innebära att inga förbättringar har skett på riksnivå de senaste två åren vad gäller tillgängligheten till BUP, säger Ingrid Ström, utredare.

År 2012 klarade 13 av 21 landsting samtliga krav på statsbidrag. Landstingen Dalarna, Gävleborg och Västerbotten klarade inget av kraven. Fem klarade inte heller av målet att nio av tio patienter som söker hjälp hos BUP ska få komma på ett första besök inom 30 dagar.

– Alla påtalar att bemanningssituationen är sårbar och flera landsting har vakanser. Det är särskilt svårt att rekrytera barnpsykiater, men det är också brist på erfarna psykologer och specialistsjuksköterskor. Även storstadslänen har problem, säger Ingrid Ström.

Annons
Annons

De som inte når upp till målen går miste om statsbidrag, för enstaka landsting rör det sig om stora belopp. Mellan 2007-2012 har

Socialstyrelsen har fördelat 1,3 miljarder kronor för att förbättra tillgängligheten.

– Flera landsting säger att statsbidraget är ett nödvändigt resurstillskott för att klara den förstärkta vårdgarantin, säger Ingrid Ström.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons