Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

DEBATT: Bristande stöd till barn med psykisk ohälsa

När barn berättar för BRIS om sin psykiska ohälsa beskriver de en vård som är kortsiktig och fragmentarisk. Det är svårt att få rätt hjälp, tidig hjälp och tillräcklig hjälp. Barn känner sig tvingade att bli svårt sjuka, svälta sig mer eller skära sig djupare för att få den hjälp som de behöver. Dessutom är många skolor dåliga på att hjälpa dem med att hänga med i skolarbetet när de mår dåligt, skriver BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström.

DEBATT: Bristande stöd till barn med psykisk ohälsa
Annons

Under år 2012 handlade var femte kontakt till BRIS (Barnens rätt i samhället) om psykisk ohälsa. Sammanlagt rör det sig om fler än 6 000 kontakter. Bakom varje siffra döljer sig ett stort och många gånger långvarigt lidande.

Enligt Folkhälsoinstitutets senaste undersökning av svenska skolbarns hälsovanor, angav nästan 30 procent av 15-åriga flickor att de känt sig nere mer än en gång i veckan och lika många att de hade svårt att somna. Runt 50 ungdomar mellan 15 och 19 år mår så dåligt att de tar sitt liv i Sverige varje år, två tredjedelar av dem är pojkar. Vi vet också att andelen unga som avsiktligt skadar sig själva, ligger bland den högsta i världen. De flesta är flickor men enligt Folkhälsoinstitutet har andelen pojkar ökat och 2011 var det fler pojkar som vårdades på sjukhus för att ha skadat sig själva än för skador till följd av våld som andra utsatt dem för.

De som kontaktar BRIS om psykisk ohälsa är i genomsnitt 15 år och 95 procent av dem är flickor. De beskriver djupa depressioner, förlamande ångest, ätstörningar, självskadande och självmordstankar. Många av dem känner sig inte tagna på allvar i vården och de upplever att det är svårt att få hjälp i ett tidigt skede.

Annons
Annons

Vi ser många exempel på barn som har fastnat i en ”hänvisningskarusell” när skolan remitterar till BUP (barn- och ungdomspsykiatri) som man hoppas ska kunna hjälpa barnet med sin speciallistkompetens. Men av BUP får många barn veta att de inte är tillräckligt sjuka för att bli prioriterade. I stället hänvisas de till ”första linjens” barn- och ungdomspsykiatri, men på många håll i landet saknas denna form av tidigt stöd och därför hänvisas barnen tillbaka till skolan igen utan att ha fått någon hjälp.

Ibland berättar barn att de känner sig tvingade att bli allvarligt sjuka för att få tillgång till hjälp. De utökar sitt självdestruktiva agerande, fördjupar sina ätstörningar eller gör allvarliga självmordsförsök, eftersom de tänker att det kan ge dem ökade chanser att bli prioriterade på BUP eller få hjälp av skolan.

En viktig friskfaktor för barn som mår dåligt är om de trots allt orkar hänga med i skolarbetet men ofta leder barns psykiska ohälsa till att koncentrationsförmågan försämras, med försämrade provresultat och betyg som följd. Enligt skollagen är skolorna skyldiga att uppmärksamma barn som halkar efter, utreda samt sätta in pedagogiskt stöd, men av barnens berättelser till BRIS ser vi att många skolor brister här. Det får till följd att barnen hamnar i en nedåtgående spiral där de försämrade skolresultaten får dem att må ännu sämre och därefter får de ännu svårare att känna motivation och fokusera på skolarbetet.

Barn och unga som inte blir tagna på allvar och inte får tillräckligt stöd, får betala med ett mänskligt lidande som i värsta fall kan följa med i vuxenlivet.

Annons
Annons

BRIS kräver snabbare uppbyggnad av det tidiga stödet till barn och unga med psykisk ohälsa. Vi vill också att det görs en nationell granskning av hur skolorna följer lagen när det gäller hjälp och stöd i skolarbetet till elever med psykisk ohälsa.

Kattis Ahlström
Generalsekreterare, BRIS

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2016-03-18 15:50 (8 år sen)

    Sämre blir det när det väller in folk i Sverige dessutom...
    Det var rätt dåligt redan innan men med ännu fler människor och färre som betalar skatt kommer vården och hjälpen bli värre. Jag har valt att inte skaffa barn bl.a. pga. detta. Det är inte humant.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.