Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Delirium tremens


Uppdaterad den: 2019-08-09

Annons

Vad är delirium tremens?

Delirium tremens är en medicinsk beteckning på ett tillstånd som kan uppstå hos personer med hög och långvarig alkoholkonsumtion som slutar att dricka tvärt. Typiskt för delirium tremens är hallucinationer, svår förvirring, kraftiga skakningar och ofta ångest, samt kroppsliga symtom med hjärtklappning och svettningar. 

Tillståndet förekommer hos enstaka procent av alkoholberoende personer som läggs in på sjukhus. Typiskt utvecklas tillståndet hos personer som har missbrukat alkohol i flera år. Ju fler allvarliga abstinensperioder man har haft, desto större risk är det att utveckla delirium tremens.

Annons
Annons

Symtom

Delirium tremens uppstår vanligtvis efter en lång period av kraftigt drickande. I det typiska fallet inträffar det efter två till fyra dygn av nykterhet efter en lång period av drickande. Tillståndet kan också uppstå något senare. Förloppet kan vara som beskrivet nedan:

Tillståndet inleds vanligtvis med andra symtom på alkoholabstinens (skakningar, svårt att sova, ångest, hög puls), och förvärras med svårare psykisk och fysisk oro och med tillkomst av svår förvirring. Sedan uppstår illusioner och hallucinationer, det vill säga att personen får sinnesintryck som inte är verkliga. Dessa blir efterhand så tydliga och våldsamma att personen ofta blir mycket rädd och ibland aggressiv. Synhallucinationer är vanliga.

Mycket ofta består synhallucinationerna av insekter eller andra djur som upplevs obehagliga eller farliga. Patienten är ofta mycket rädd och kan se eller känna djur eller liknande på kroppen. Rastlösheten tilltar och personen blir ofta mycket "plockig" och sysselsätter sig med till synes meningslösa aktiviteter. Ofta försöker personer göra saker som hon/han ofta gör i hem- eller arbetssituationen. Ofta plockar patienten med saker men lyckas inte riktigt slutföra uppgiften.

Personen är desorienterad till tid, rum och egen situation. Kraftig svettning, hjärtklappning och skakningar uppträder. Ibland kan krampanfall också inträffa som en ytterligare komplikation till alkoholabstinensen.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria, symtom och fynd vid undersökning. Om delirium tremens misstänks är inläggning på sjukhus nödvändig.

Annons
Annons

Behandling

Det bästa är att förhindra utvecklingen av delirium. Delirium tremens uppkommer hos personer som är abstinenta från alkohol och bästa sättet att förhindra delirium tremens är därför att ge tillräcklig behandling för abstinenssymtomen. För att få personen lugn och efterhand somna används lugnande läkemedel.

Vid fullt utvecklat delirium tremens brukar behandlingen gå ut på att lugna personen och få honom eller henne att sova. Ofta måste man använda kraftfulla mediciner. När personen vaknar igen har som regel de värsta symtomen klingat av, och personen minns inget av perioden. Vid allvarliga delirier kan det uppstå cirkulationsstörningar och tillståndet innebär obehandlat en viss risk för dödsfall.

Alla som läggs in för delirier får dessutom tillförsel av vitamin B1 (tiamin), som många alkoholberoende patienter lider brist på.

Prognos

Tidigare slutade det här tillståndet med död hos cirka 15 % av patienterna, men med adekvat vård på sjukhus är dödlig utgång i dag ovanlig.

Hos de flesta är delirium tremens ett kortvarigt och godartat tillstånd som går att behandla. Hos de allra flesta går tillståndet över inom tre dygn med bra läkemedelsbehandling. Några få kan ha symtom längre än detta, och i mycket ovanliga fall kan vissa symtom kvarstå någon vecka eller mer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.