Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Alkoholrelaterade sjukdomar

Annons

En förvånande hög andel av patienterna på våra akutmottagningar och på olika sjukhusavdelningar har hamnat på sjukhus på grund av alkoholrelaterade sjukdomar eller skador.

Magbesvär

En alltför omfattande alkoholkonsumtion kan ge magbesvär, med irritation i magsäcken och symtom som halsbränna. Ofta kommer också tarmfunktionen i olag. Vid långvarigt och omfattande missbruk av alkohol utvecklar många patienter leverskador i olika grader, där så kallad skrumplever utgör det mest avancerade stadiet. Även under mer begränsade perioder av överkonsumtion kan man se en övergående leverpåverkan med förhöjda levervärden. Inflammation i bukspottskörteln kan också vara en smärtsam komplikation efter en period av omfattande alkoholintag, även hos relativt unga, eller som en långvarig komplikation hos kroniskt alkoholberoende individer.

Annons
Annons

Högt blodtryck

Många av våra folksjukdomar är särskilt vanliga – eller mer svårbehandlade – hos personer som dricker för mycket alkohol. Högt blodtryck kan bero på alkohol, och en fortsatt hög alkoholkonsumtion kan göra att blodtrycksmedicin inte hjälper tillräckligt. Förmaksflimmer, en relativt vanlig rytmrubbning på hjärtat hos medelålders och äldre, är vanligare hos personer med hög alkoholkonsumtion.

Psykisk påverkan

Överkonsumtion av alkohol ger en rad psykiska symtom. Nedstämdhet, ångest, oro och sömnsvårigheter är vanliga komplikationer vid alkoholproblem. Alkohol förvärrar också alla typer av psykisk sjukdom som patienten kan bära med sig sedan tidigare, och försvårar behandlingen av dessa sjukdomar. Det är exempelvis svårt att behandla en depression om patienten fortsätter att dricka för mycket alkohol.

Annons
Annons

Olyckor

Alkohol är en mycket vanlig orsak till olycksfall, både genom mindre fallolyckor eller skador i hemmet och i form av trafikolyckor. Man kan inte nog understryka alkoholens betydelse för skador och dödsfall i trafiken. Alkoholen spelar också en mycket stor roll för våldsbrottslighet, till exempel för våld i hemmet eller våld i andra nära relationer.

Olika cancerformer

Det finns också en rad cancerformer som beror på, eller förvärras av, alkohol. Detta gäller flera av de cancerformer som drabbar svalg, mage, mag-tarmkanal och lever. Men även flera andra typer av cancer ses i ökad omfattning hos alkoholmissbrukande individer. I många fall ökar risken ytterligare hos personer som dessutom är rökare.

Försämring av hjärnans funktioner

En lång tids överkonsumtion av alkohol kan leda till en gradvis försämring av hjärnans funktioner. En demensliknande symtombild, eller rentav en fullt utvecklad demens, kan vara en följd av lång tids alkoholproblem. Under perioder av intensiv alkoholkonsumtion tas dessutom vitaminer upp mycket dåligt i tarmen, och detta kan leda till ytterligare skadeverkningar i hjärnans funktioner. Många som missbrukar alkohol utvecklar nervskador ute i benens nerver, med balansproblem och dålig känsel som följd. Hjärnblödning är också vanligare hos högkonsumenter, och riskerar att ytterligare försämra hjärnans funktion.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Alkoholens gynnsamma effekter

Slutligen är det viktigt att kommentera den forskning som finns om alkoholens gynnsamma effekter på vissa tillstånd. Forskningen tyder på att en viss mindre mängd alkohol minskar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar såsom åderförfettning och hjärtinfarkt, och att man kan få en gynnsam effekt på blodfetterna. Problemet med dessa samband är att relationen mellan alkohol och sjukdom blir det omvända när man kommer upp i högre konsumtion, det vill säga att över en viss nivå ökar förekomsten av andra alkoholorsakade sjukdomar och överstiger den gynnsamma effekten. I länder där alkoholkonsumtionen är hög, kan förekomsten av vissa sjukdomar vara lägre, medan andra alkoholrelaterade sjukdomar, till exempel leversjukdom och cancer, är desto vanligare. Man ska därför vara försiktig när man värderar information om alkoholens gynnsamma effekter, och tänka på att så många sjukdomstillstånd förvärras eller orsakas av alkohol. Diskutera med en läkare vad som är rimligt för just dig.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Alkoholberoende/alkoholmissbruk på NetdoktorPro »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.