Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Alkoholpromille, beräkning

Om man dricker mer än vad som ger 0,15 promille per timme kommer promillehalten i blodet att öka.


Uppdaterad den: 2020-05-04

Annons

Alkoholpromille

När man i blodprover analyserar etanol (alkohol) kommer mätresultatet ut som ett promillevärde. 1 promille är detsamma som 1 g alkohol per kg blod. I detta sammanhang räknar man med att 1 liter blod väger 1 kilo.

Annons
Annons

Män ”tål” mer alkohol än kvinnor

Om en man och en kvinna dricker samma mängd alkohol får kvinnan oftast högre promille. Detta gäller som regel även om mannen och kvinnan väger lika mycket. Orsaken är bland annat följande:

  • Alkohol löses bra i vatten och fördelar sig därför i vattenhaltig kroppsvävnad som bland annat muskelvävnad. Mannens kropp har högre andel vatten än kvinnans kropp eftersom män som regel har större muskelmassa än kvinnor. Hos kvinnor fördelar sig alkoholen i omkring 50–70 % av kroppsvikten, och hos män oftast i 60–80 %.
  • I magsäcken finns det enzymer som bryter ned alkohol. Mängden enzymer kan variera från person till person. Generellt verkar det som om män har större enzymaktivitet än kvinnor. När man dricker mycket och/eller dricker på tom mage har nedbrytningen i magsäcken liten betydelse. Vid större måltider kan däremot uppemot cirka 30 % av alkoholen brytas ned i magsäcken. Därmed kommer en del av den intagna alkoholmängden aldrig ut i blodet.

Så beräknas alkoholpromillen

I genomsnitt fördelar sig alkoholen i 60 % av kroppsvikten hos kvinnor och i 70 % av kroppsvikten hos män. Som en huvudregel uppskattas att alkoholen förbränns med 0,15 promille per timme (0,10–0,25). För en ungefärlig beräkning av promille efter alkoholintag används denna formel:

  • För kvinnor:
    • Alkohol i g/(kroppsvikten i kg x 60 %) - (0,15 x timmar från intagets början) = promille
  • För män:
    • Alkohol i g/(kroppsvikten i kg x 70 %) - (0,15 x timmar från intagets början) = promille

I texten med fakta om alkohol finns en översikt över olika dryckers innehåll av alkohol i gram.

Formeln ger bara en grov uppskattning och kan bara användas för ungefärlig beräkning av alkoholkoncentrationen i blodet när det har gått minst en timme efter senaste alkoholintag. Det är svårt att för en individ uppskatta den egna förbränningshastigheten på ett säkert sätt.

Exempel 1:

En man på 80 kg dricker 5 öl (motsvarar 5 standardglas alkohol à 15 g) i en följd. Han får i sig totalt 15 x 5 = 75 g alkohol. Beräkningen blir således:
Han fördelar alkoholen i 80 kg x 70 % = 56 kg av kroppsvikten.
Alkoholkoncentrationen i blodet blir då: 75 g/56 kg = 1,34 g/kg = 1,34 promille.

Det tar en viss tid för all alkohol att komma ut i blodet. Bland annat spelar det roll om han äter samtidigt, och hur mycket i så fall. Förbränningen startar när alkoholen börjar komma ut i blodet. I genomsnitt förbränns 0,15 promille per timme. I exempel 1 äter inte mannen mat samtidigt. Alkoholpromillen en timme efter alkoholintag blir:
(1,34 - 0,15 promille) = 1,19 promille.
Alkoholpromillen efter fem timmar blir: (1,34 - (0,15 x 5) promille) = 0,59 promille.

Exempel 2:

Samma man på 80 kg dricker samma mängd alkohol som i exemplet ovan, men fördelar intaget över 4 timmar. Koncentrationen i blodet efter 5 timmar kan bli samma som ovan – 0,59 promille – men han undviker den höga promillehalten på 1,34 efter 1 timme.

Annons
Annons

Stabil alkoholpromille

Beräkningen ovan kan också användas för att ta reda på hur mycket man kan dricka utan att öka alkoholkoncentrationen i blodet. Om man dricker mer än det som ger 0,15 per timme kommer promillehalten att öka. En person på 90 kg med 67 kg kroppsvatten kan inta 10 g alkohol per timme utan att promillen ökar, eftersom 10/67 = 0,15 promille. I praktiken innebär detta att till exempel lite mindre än en halv liter öl per timme håller alkoholkoncentrationen stabil.

Undvik bilkörning med dagen efter-promille

Om man vill vara säker på att alkoholkoncentrationen i blodet är under 0,2 promille dagen efter alkoholintaget kan man inte använda det ungefärliga beräkningssätt som beskrivs ovan. Man måste lägga in säkerhetsmarginaler och därmed använda både minimumvärde för kroppsvatten och minimumvärde för förbränningshastighet. Lägst andel kroppsvatten är 50 % av kroppsvikten för kvinnor och 60 % för män. Lägsta förbränningshastighet är 0,10 promille per timme.

Kom ihåg att det säkraste sättet är att inte räkna utan att helt enkelt avstå bilkörning om du är tveksam. Tänk också på att även med 0 promille i kroppen kan trötthet och bakrus göra dig till en olämplig bilförare.

Här är två räknesätt som säger något om vad som är ”säkert” att dricka om man dricker alkohol på kvällen och ska köra bil morgonen efter. Man räknar med 14 volymprocent alkohol i vin och 4,7 i öl.

Exempel 1:

En relativt liten kvinna bör dricka mindre än tre små flaskor öl i tidsintervallet mellan 20:00 och 24:00 om hon ska köra bil nästa dag klockan 12:00. Beräkningen blir således:

En kvinna på 60 kg dricker tre små flaskor öl (motsvarar 42 g alkohol). Alkoholen fördelar sig i 50 % av kroppsvikten, det vill säga i 30 kg. Hon får då högst 1,40 promille i blodet, eftersom 42g/30 kg = 1,40 g/kg = 1,40 promille.

När man använder minsta förbränningshastighet på 0,10 promille/timme sjunker promillen med sammanlagt 1,2 promille under loppet av 12 timmar (från klockan 24:00 till klockan 12:00). Med de nämnda förutsättningarna får hon högst 0,2 promille nästa dag klockan 12:00.

Exempel 2:

En man på 96 kg bör inte dricka mer än ¾ flaska vin inom tidsintervallet mellan klockan 20:00 och 24:00 om han ska köra bil nästa dag klockan 11:30. Beräkningen blir som följer:

En man på 96 kg dricker ¾ flaska vin, vilket motsvarar 78 g alkohol. Alkoholen fördelar sig i 60 % av kroppsvikten, det vill säga i 57,6 kg. Han kan få 1,35 promille, eftersom 78 g/57,6 kg = 1,35 promille.

Om alkoholen förbränns med 0,10 promille per timme från klockan 24:00 får han en promille på högst 0,2 nästa dag klockan 11:30 (1,35 promille - (0,10 x 11,5 timmar) = 0,2 promille).

En lättöl kan ge mätbar alkoholpromille

  • En kvinna på 58 kg kan uppnå 0,2 promille om hon dricker en halv flaska lättöl (0,33 l).
  • En man på 70 kg kan få 0,2 promille om han dricker en halv liter lättöl (0,5 l).

Om man prövar beräkningarna själv och ser man att högsta promille ändras något om man ändrar mängden vatten i kroppen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.