Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Stressig arbetsmiljö

Hur gör man för att stressa mindre på jobbet när man inte kan påverka hur stressigt det är pga arbetsuppgifterna, lokalerna osv?

Svar:

Hej! Om du inte kan påverka din situation på jobbet med hänsyn till stress, och du känner att det sliter på dig - byt jobb! Jobbet är en viktig del av livet. Det är inte värt att gå och lida på en dålig arbetsplats med stressande arbetsmiljö. Men se till att det verkligen är jobbet som är problemet. Om du har andra faktorer som sliter på dig - dåliga relationer, svagt socialt stöd, mycket ansvar osv - och du byter jobb, har du inte löst problemet. Gör en genomgång av vad du behöver ändra på i livet, och gör det! Du har ansvar för att du har ett meningsfyllt, spännande och engagerande liv! Lycka till! Med vänliga hälsningar /AnneDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.