Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Ouvert psykotisk

Vad betyder "inget ouvert psykotiskt"?

Svar:

Hej! När man går till doktor för låt oss säga depression eller ångest, gör läkaren en snabb bedömning av det totala läget rent psykiskt. Detta för att man screenar patienterna för allvarligare tillstånd som behöver omedelbar vård, som självmordstankar eller psykoser. Om läkaren har skrivit i intyg eller journal "inget ouvert psykotiskt" betyder det att han/hon har bedömt personen det gäller som icke psykotisk. På ren svenska betyder "inget ouvert" inget observerbart eller inget tydligt. Så om detta gäller dig, är du bedömt som inte psykotisk. Det är inte en bedömning som görs av dig nödvändigtvis på grund av att man har misstänkt psykos - men för att det görs en psykosbedömning om man söker läkare för vissa symtom. Med vänliga hälsningar /AnneDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.