Norges Døveforbund


Publicerad den: 2012-10-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Om Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Vi arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet, og at norsk tegnspråk skal få status som offisielt språk. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. Vi tilbyr kurs, informasjon og likemenn gjennom våre mange lokale lag. For mer informasjon:

E-post: post@doveforbundet.no

Teksttelefon: 23 31 06 40

Annons
Annons

Telefon: 23 31 06 30

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?