Norges Døveforbund


Publicerad den: 2012-10-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Har du koll på typ 2-diabetes? Lär dig mer om symtom, behandling och orsak

Om Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Vi arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet, og at norsk tegnspråk skal få status som offisielt språk. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. Vi tilbyr kurs, informasjon og likemenn gjennom våre mange lokale lag. For mer informasjon:

E-post: post@doveforbundet.no

Teksttelefon: 23 31 06 40

Annons
Annons

Telefon: 23 31 06 30