Cancerfonden


Uppdaterad den: 2013-05-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Om Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. De medel som samlas in går till forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har den delat ut närmare 8 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Läs mer på fondens egen webbplats