Var man bor påverkar svenskarnas hälsa

Även om vi tillhör de som lever längst i världen, så kvarstår fortfarande stora socioekonomiska skillnader när det gäller hälsa. Primärt är det problemet med långa väntetider inom vården som ligger bakom. Det visar en ny rapport om befolkningens hälsostatus och sjukvården i Sverige. 


Lovisa
Publicerad den: 2020-01-28
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

I rapporten som är en del av Europeiska kommissionens initiativ, framgår bland annat att riskfaktorer så som rökning, fetma och alkohol är vanligare bland låginkomsttagare och lågutbildade. Detta i sin tur bidrar till socioekonomiska skillnader när det gäller hälsa och medellivslängd.

Fokus på öppenvård

Förutom en hög medellivslängd så ligger Sverige också högt när det gäller utgifter för hälso- och sjukvård per invånare. Samtidigt spenderar Sverige relativt lite på slutenvård och fokus ligger istället på öppenvård och långvarig vård och omsorg. Enligt rapportförfattarna är det just denna decentralisering med 21 regioner som bidrar till de regionala skillnader som finns – både vad gäller vård och vårdresultat.

För att motverka detta har Sverige nu föreslagit ett nytt omfördelningssystem som ska skapa en mer jämlik resurstilldelning.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Så kan vården bli mer effektiv

Ytterligare ett långvarigt problem som knappast undgått någon är väntetiderna. I jämförelse med andra EU-länder har Sverige dock relativt många läkare och sjuksköterskor, men bara 15 procent är allmänläkare. Enligt författarna är det detta som försämrar tillgängligheten i primärvården.

I rapporten sammanfattas vidare fem slutsatser som skulle kunna förbättra effektiviteten, tillgängligheten och anpassningsförmågan.

• Arbeta för ökat förtroende för vaccinationer.
• Bättre utnyttjande av digitaliseringen för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, till exempel att utveckla appar och andra innovativa ansatser för att öka befolkningens medvetande om hälsosamma levnadsvanor.
• Bättre uppföljning och mätning av tillgänglighet i vården för alla socioekonomiska grupper.
• Effektivisering av hälso- och sjukvårdssystemet och förbättring av dess anpassningsförmåga genom ändrad arbetsfördelning mellan olika yrkeskategorier.
• Initiativ till säker, ändamålsenlig och effektiv användning av läkemedel, som invånarna har råd med, behövs.

Annons
Annons

I Landsprofilen konstateras att Sverige ligger i framkant på alla ovanstående områden. Digital vård är på frammarsch

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

  Källor

 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/svenskarna-lever-lange-men-halsan-ar-ojamlik-i-landet/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2020-01-29 15:24 (21 månader sen)

  Snälla - lär er skilja mellan "var" och "vart". En seriös sida som er ska inte vara behäftad med grava språkfel.

 • Avatar Tidigare användare 2020-01-29 15:51 (21 månader sen)

  Jag har inte några synpunkter på innehållet, men rubriken däremot, ''Vart man bor...'',
  rimligtvis bör det väl vara ''var man bor...''?