Fler äldre tar fler än tio läkemedel

Samtidigt som färre olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre ökar antalet mediciner hos denna patientgrupp. Fler än var tionde person över 75 år ordineras tio läkemedel samtidigt.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-01-25
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Att samtidigt använda tio eller fler läkemedel kallas polyfarmaci och är en välkänd riskfaktor för vårdskador och sjukhusinläggning. Patienter som tar mellan sex och tio läkemedel om dagen löper nästan dubbelt så hög risk för att drabbas av någon allvarlig läkemedelsbiverkning, jämfört med patienter med fem eller färre läkemedel. Så pass många läkemedel är följaktligen en indikation på att en patients hela läkemedelslista inte gåtts igenom ordentligt. Trots detta får 10,7 procent av alla personer som är 75 år och äldre tio läkemedel eller fler samtidigt, vilket är en klar ökning sedan 2005. Detta framgår i Socialstyrelsens rapport Säker vård.

Ökningen torde bland annat bero på en ökad medellivslängd, skriver Socialstyrelsen, men kan även ha orsaker som handlar om hur väl vården fungerar. Kvinnor tenderar, i högre utsträckning än män, till att få fler än tio samtidiga läkemedel. Detta gäller hela Sverige men siffran skiljer sig åt mellan landstingen.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2017-01-25 15:27 (5 år sen)

    Skandal ! Vid 59 fick jag 7 läkemedel att tas dagligen och reagerade inte tills biverkningarna i form av plötslig minnesförlust, panikattacker och skenupplevelser blev vanliga. Vid uppföljning på de officiella sidorna av läkemedlen fann jag att de flesta sidoeffekter jag erfarit fanns med bland de listade. Jag förlorade snart förtroendet för vården och tog gradvis bort medicinerna på eget bevåg. Jag hade ju innan inte tagint några mediciner i hela livet upp till "nu" tyckte jag. En medicin kunde jag däremot ej ta bort direkt då jag på 3:e dagen utan kollapsade.. Jag hade under bara två månaders daglig medicinering blivit sämre istf bättre av medicineringen! En obehaglig upplevelse då just sjukdomssymptomen försvann medan jag tog medicinerna. Det tog mig 6 månader att avvänja mig från den sista medicinen. Idag 12 år senare har jag varit medicinfri sedan dess. Om jag varit 70 när det började hade jag knappast vågat göra samma som då utan sakta ökat doser och lagt till "mediciner mot sidoeffekter" enligt doktorns ordination och betraktat sidoeffekterna som "ålderseffekter".
    Har sedan insett att mediciner mycket sällan om inte aldrig verkar på roten av sjukdomar utan endast tar bort symptom. De flesta av de mediciner jag tog var alltså som att tejpa över en irriterande oljelampa i en bil, då den ofta gick på i varje kurva. Bättre kost och kosttillskott har däremot varit en riktig hjälp för mig att korrigera underliggande orsaker.
    Men sånt tjänas inga pengar på så man får bli sin egen lyckas smed.