Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Ögon

Använda kontaktlinser

Kontaktlinser är linser av plast som placeras direkt på hornhinnan.


Uppdaterad den: 2022-03-18

Annons

Vad är kontaktlinser?

I likhet med glasögon har kontaktlinserna olika "styrka" eller förmåga att ändra brytningen av de ljusstrålar som når ögat, så att bilden blir skarp.

Kontaktlinser används för att korrigera olika synproblem som:

 • Närsynthet
 • Översynthet
 • Astigmatism
 • Ålderssynthet (presbyopi)
 • Oregelbundenheter i hornhinnan

Olika typer av kontaktlinser

Hårda (stabila) linser är lämpliga vid en del ögonsjukdomar och vid ojämn brytning i hornhinnan (astigmatism). Nackdelen med hårda linser är att de inte är så behagliga att använda. Många får irritation i ögat av dem och måste sluta av den anledningen.

Mjuka linser anpassar sig till formen på hornhinnan, och de har bättre egenskaper vad gäller att släppa igenom syre till hornhinnan. Därför tolereras de bättre än hårda linser. Det finns olika slag av mjuka linser: exempelvis långtidslinser, månadslinser, tvåveckorslinser och engångslinser.

Kontaktlinser finns även i olika typer i förhållande till hur länge man kan ha dem i ögat:

 • Linser för användning under dagen. Dessa linser tas bort varje natt för att rengöras och desinficeras. Hur länge man använder linserna varierar beroende på typ av lins. Till exempel kasseras daglinser efter en dags användning.
 • Långtidslinser. Man kan ha dessa linser på sig även när man sover, men de måste tas ut för rengöring och desinfektion minst en gång i veckan. Man bör dock överväga att ta bort sina linser på natten, eftersom kontinuerlig användning ökar risken för infektioner.

Kontaktlinser kan också vara bifokala eller multifokala så att de korrigerar för närsynthet, långsynthet, astigmatism och ålderssynthet (presbyopi).

Annons
Annons

Vilka fördelar har kontaktlinser?

Närsynta märker att bilden blir större och att synen kan bli bättre med linser än med glasögon. Användning av linser skapar mindre problem vid till exempel sport, i regnväder, vid skidåkning och liknande.

Kosmetiska förhållanden är sannolikt också en viktig anledning till att många föredrar kontaktlinser framför glasögon.

Vilka nackdelar har kontaktlinser?

Användning av kontaktlinser kan leda till vissa problem:

 • Linserna kan ge sår på hornhinnan. Mjuka kontaktlinser ger sår lättare än hårda. Risken är särskilt stor om linserna används på natten. Sår på hornhinnan kan också bero på att man till exempel kommer åt hornhinnan med en nagel vid insättning eller uttag av linserna. Hornhinnan får vanligen syre från tårvätskan utanpå ögat. En kontaktlins som ligger utanpå hornhinnan, sänker tillgången till syre något. Vid syrebrist blir det en viss svullnad i hornhinnan och man kan i extrema fall märka av viss synförsämring en tid. Mjuka linser medför syrebrist i varierande grad eftersom de olika modellerna av mjuka linser har olika förmåga att släppa igenom syre.
 • Vissa utvecklar överkänslighet mot ämnen i rengöringsvätskan. Detta visar sig som röda, svidande ögon, ökat tårflöde och irritation.
 • Tårvätskan som omger linsen på ögat innehåller salter och proteiner. Dessa ämnen kan lagras på linsen. Om linsen inte görs tillräckligt ren, kvarstår avlagringarna och de ökar i omfattning. Kroppens immunförsvar kan reagera på dessa avlagringar och ge en slags "allergisk" reaktion.
 • Som en reaktion på den minskade syretillförseln, händer det att det börjar växa blodkärl in i hornhinnan. Normalt finns inga blodkärl i hornhinnan. En sådan blodkärlsinväxt kan i extremfallet ge nedsatt syn.
 • I mycket kallt väder kan linser med högt vatteninnehåll i ovanliga fall frysa medan de sitter på ögat. De blir stela, obehagliga att ha på och lättare att tappa.
 • Uttalat tårflöde på grund av kyla, väder och vind ökar också risken att tappa linserna. Användning av solglasögon kan då vara nödvändigt.
 • Långa flygresor (över 3–4 timmar) ger ofta problem för personer som använder kontaktlinser. Eftersom luften i flygplanet är mycket torr, påverkar det linserna och ger problem under flygresan. Man bör då antingen undvika att använda linserna eller också bör man se till att ha med dig ögondroppar.
Annons
Annons

Vad är viktigt att komma ihåg som kontaktlinsanvändare?

 • Regelbunden och tillräcklig rengöring av linserna är mycket viktigt för att undvika avlagringar på linserna och inflammationer i ögat. Det är viktigt att tvätta händerna före hantering av linserna.
 • Ögat mår bra av "frisk luft" i perioder. Långvarig användning av kontaktlinser ökar risken för sår på hornhinnan.
 • Använd inte linserna längre sammanhängande tid än vad som är avtalat med optikern/ögonläkaren. I vissa fall ska linserna användas hela tiden, men det har man i så fall blivit informerad om.
 • Använd inte linserna under längre tid än de är avsedda för.
 • Linserna ska inte användas om det är obehagligt att bära dem, om ögat känns inflammerat eller när man sover.
 • Kontakta läkare vid obehag under längre tid eller om ögonen är röda eller ömma. Vid akuta inflammationer ska läkare alltid kontaktas.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.